Crtice iz povijesti

Stara prezimena u Koprivnici

Do nestanka prezimena došlo je bilo izumiranjem bilo emigracijom, dok pojava novih prezimena govori u prvom redu o pojavi imigracije.

19:00h
0

Prezimena u podgrađu možemo pratiti na temelju izvještaja o uzgoju dudovih stabala u Koprivnici iz 1775. godine. Uzgajivači su živjeli u 13 ulica u podgrađu i u izvješću su poimenice nabrojeni. U popisu se spominje 190 prezimena i popis nije cjelovit. Među tih 190 prezimena nalazi se 44 prezimena iz 1700. godine, a to znači da je u razdoblju 1700-1775. u Koprivnici bilo 146 novih prezimena ili 77 %. Od ukupnog broja prezimena u utvrdi 1700. nestalo je do 1754. godine 92 % prezimena, novih je bilo 91 %, a slično je bilo i među župnikovim kmetovima. Do nestanka prezimena došlo je bilo izumiranjem bilo emigracijom, dok pojava novih prezimena govori u prvom redu o pojavi imigracije.

U popisima prezimena u podgrađu možemo 14 % tih prezimena svrstati u skupinu stranih prezimena; to je i omjer imigranata izvan Hrvatske. U 18. stoljeću strana prezimena u podgrađu su: Bahun, Barlaban Chanady, Fagnot, Fister, Fistrek, Hohoia, Kassia, Kelever, Kismihaly, Koely, Molly, Monhort, Petthy, Saban, Singlinar, Sithady, Tudy i Urlich. U utvrdi je bilo čak 55 % stranih prezimena (uglavnom njemačkih). Tamo se 1754. godine spominju strana prezimena: Anders, Bader, Burbalan, Bastin, Bauer, Baumann, Berner, Bolkay, Boehmin, Farkassin, Feluk, Foitig, Franck, Friesz, Fuerst, Gartner, Gastel, Grasz, Grasser, Graezer, Gronovelter, Habelko, Hausmann, Himelschmidt, Horn, Huss, Huszar, Jess, Kanisay, Kappler, Keck, Kengyel, Kittel, Kurzveil, Lager, Leeb, Lienthl, Mazer, Menhoffer, Millhofer, Neuhold, Oberdiner, Par, Redder, Rienyzner, Riepszky, Rittak, Rothbaurer, Rothmueller, Ruesz, Sock, Spielmann, Stiber, Schellhorn, Schlegelhofer, Schmidt, Szatter, Szlaverni, Tatay, Temer, Tuerck, Tyroller, Walcz, Wagner, Zimmermann i Zozdi.

Od pravoslavnih stanovnika tijekom 18. i 19. stoljeću u koprivničkom se podgrađu spominju prezimena: Anđelković, Anogrčić, Cirko, Dimčev, Dimitris, Dimović, Dona, Ivanović, Janković, Jurković, Karajanković, Kerestov, Kostić, Kostović, Lacković, Lazarović, Malin, Marković, Mesalović, Mihal, Mikulić, Mikulović, Mitrović, Parasković, Pasković, Pejković, Petronić, Petrović, Sabol, Sapunar, Slarida (kasnije zvan Slavoja), Stepan, Stojanović, Tanarković, Todor, Vasiljević, Vrančić i Vuica.

Na imigraciju upućuju i domaća prezimena iz kojih se može djelomično rekonstruirati naseljavanje Koprivnice. To su prezimena: Bišćan, Bošnjak, Bosanski, Dolenec, Erdelec, Hlebinec, Hutinec, Kalničanec, Kanižan, Legradi, Međimorec, Nedeljanec, Pokupec, Posavec, Požežan, Rasinec, Šarampovec, Varaždinec, Viničanec, Zagorec, Zagrebec, Slunjski, Gorički, Kranjec, Zadravec, Sremec, Tisovski, Subotičan, Podunajec, Krapinec, Novoselec, Brezovec, Senjan, Sigečan, Sobočan, Uđbinec, Trakošćanec i Lubrežan.