Kladare

Starinski način branja kukuruza

08:37h
0
Kukuruz se nekad brao ručno // Foto: pitomaca.hr
Pečnjaki // Foto: pitomaca.hr

Kukuruza se brala ručno. Trgale su se lati sa luždincem. Zatim se je vozila doma na kolima. Kola su vlekle krave ili konji. Lati su se itele kroz obljuk u fižičku. Kupili su se navečer dečki i cure lužditi. Kukuruzu su nosili na tavan, a lužđinca u štagelj – objasnila je Ivka Mađar, predsjednice udruge Čuvarice kulturne baštine.

U Kladarama su u utorak Čuvarice kulturne baštine Kladare i Udruga Žena Dinjevac demostrirale starinski način branja kukuruza na ruke.


– Kukuruza se brala ručno. Trgale su se lati sa luždincem. Zatim se je vozila doma na kolima. Kola su vlekle krave ili konji. Lati su se itele kroz obljuk u fižičku. Kupili su se navečer dečki i cure lužditi. Kukuruzu su nosili na tavan, a lužđinca u štagelj. Lužđinec je služil za hraniti. Od njega su se delale lutke, cvetje, jaslice za Božić, plele košarice. Dok se kukuruza pobrala, sekel se je kukuruzinec sa kosicom. Slagali su se snopi i vezali se slamom od rži i sa pređom koja se prela na kolovrat – objasnila je Ivka Mađar, predsjednice udruge Čuvarice kulturne baštine.

čitam...