"Sreća je odsutnost bola" (Baruch Spinoza)

Što raditi kada zaboli zglob?

Ovisno o kliničkom nalazu, liječnik će odlučiti jesu li potrebni i dodatni dijagnostički postupci.

17:30h
0
drazen-sacer
KOLUMNA Dražen Sačer

Bol je vodeći simptom kod ozljede zgloba, kao i kod većine reumatskih bolesti. Bol koja traje kraće vrijeme, 3-4 dana i spontano prođe može se tolerirati i osim mirovanja, hladnih obloga ili masiranja ledom nije potrebno ništa drugo poduzimati. Osim bola, dva vodeća znaka kod reumatskih bolesti su otok i ograničenost pokreta. Ta tri simptoma, ili samo jedan od njih koji se ne povlače tijekom 10 do 14 dana, dovoljan su razlog da se javite svom liječniku.

Treba znati da reumatske bolesti iako se doimaju vrlo sličnim, ipak se znatno razlikuju u simptomatologiji, tijeku i trajanju bolesti, ali i načinu liječenja. Može ih se grubo podijeliti na upalne, degenerativne, izvanzglobne, infekcijske i metaboličke bolesti zglobova. Kod ovih su bolesti uvijek zahvaćeni zglobovi, mišići, vezivno tkivo i kosti, ali kod nekih od njih mogu biti zahvaćena i druga tkiva i organi.

Bol je kompleksan i subjektivan fenomen koji nije lako jednoznačno definirati, mjeriti i objasniti. Prema definiciji Svjetskog udruženja za bol (IASP). Bol je neugodni emocionalni i osjetilni doživljaj povezan sa stvarnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva. Občno se mjeri prema VAS skali od 0 do 10 gdje je 0 stanje bez bola, a 10 maksimalna bol.

Praktički svaku bolest ili ozljedu mišićno-zglobnog sustava prati bol. Liječnik će utvrditi čimbenike koji su potencijalni uzroci boli, uvjete pojavljivanja i narav boli te odrediti preciznu lokaciju. Bol lokalizirana u području zgloba s oteklinom upućuje da je izvorište u zglobu. Ovisno o kliničkom nalazu, liječnik će odlučiti jesu li potrebni i dodatni dijagnostički postupci.

Otok je objektivan znak koji upućuje na postojanje bolesti ili ozljedu zgloba, i vrlo je važan simptom reumatskih bolesti. Povećanje obujma zgloba upućuje na izljev, upalu, dekompenziranu artrozu (osteoartritis) ali i mogući tumor. Ograničenost pokreta može biti potpuna ili djelomična. Najbolji je pokazatelj stupnja oštećenja funkcije i invalidnosti. Ograničenje pokreta može biti privremeno ili trajno. Smanjenje opsega
pokreta liječnik najčešće izražava u postocima normalnog opsega pokretljivosti zgloba.

Poremećaj funkcije može nastupiti samo na jednom ili više zglobova, ali i na kralježnici. Može biti prolazan (bolno rame, izljev u zglob, upala zgloba) ili trajan (završna faza upalnih, ali i degenerativnih reumatskih bolesti). Simptomi koji kasnije nastupaju tijekom bolesti ili po ozljedi su: kontraktura, slabija mišićna snaga i deformitet. Kontraktura predstavlja smanjenje gibljivosti zgloba u jednom ili više smjerova, a može se raditi o ograničenjeu pokreta u manjem ili većem opsegu. Deformitet je naziv za promjenu oblika zgloba ili ekstremiteta. Može napredovati, stagnirati ili se čak smanjiti. Deformacija obično progredira s hipotrofijom mišića.

Slabija mišićna snaga manifestira se kao slabost jednog ili više mišića, a posljedica će biti više ili manje umanjena sposobnost rada i obavljanja svakodnevnih životnih aktivnosti. Kad gubitak mišićne snage napreduje unatoč provođenju medicinske gimnastike koja dovodi do snaženja mišića, potrebno je obradom utvrditi razlog.

Osim boli, naveli smo najčešće i najvažnije simptome reumatskih bolesti. Kada jedan ili više navedenih simptoma potraju duže od dva tjedna potrebno je svakako
potražiti savjet liječnika. Ako je simptomatologija burna, posebice ako su bolovi vrlo jaki i trajni, liječniku treba otići i ranije.

ORDINACIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU,
REHABILITACIJU I REUMATSKE BOLESTI
dr. Dražen Sačer, fizijatar
TEL. 048 625 035 E-mail : drazen.sacer1@kc.t-com.hr