Studentima diplomskog studija poslovne ekonomije i dalje stipendije

13:56h
0

20 studenata prve generacije dodiplomskog studija poslovne ekonomije “po Bologni” na koprivničkom veleučilištu koji nastavljaju jednogodišnji diplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i dalje će primati stipendiju Grada Koprivnice. Gradonačelnik Zvonimir Mršić je, naime, u ime Grada s njima potpisao aneks ugovora o stipendiranju, po kojem će do kraja rujna iduće godine svakog mjeseca iz gradskog proračuna, u kojem je za stipendiranje učenika i studenata osigurano 3,8 milijuna kuna, dobivati 500 kuna. Ako doplomski studij završe u predviđenom roku, odnosno za godinu dana, stipendisti novac neće morati vratiti, nego samo odraditi deset sati društveno-korisnog rada u nekoj od ustanova u vlasništvu Grada.