Šuma usred Koprivnice 1981. godine

12:53h
0
Šuma usred Koprivnice 1981. godine // foto: Ivo Čičin Mašansker

UVOD // Naš portal uveo je novu rubriku. Sukcesivno će se objavljivati fotografije koje je u svojoj bogatoj novinarskoj djelatnosti snimio član našeg uredništva Ivo Čičin-Mašansker. Radi se o više od 20.000 crno-bijelih i isto toliko negativa u boji. Dio tih slika već je objavljivan u raznim novinama, a stotinjak ih je objedinjeno u autorovoj knjizi ”Fotografije”. Fotografije će uglavnom biti objavljivane u originalnom formatu, bez nakonadog izrezivanja.

Šuma usred Koprivnice 1981. godine

Motiv grada kojeg vidite na slici neće lako prepoznati, a viđate ga svaki dan.. Snimljen je, 1981. godine, a zgrada koja se nazire, aiko je jmijenjala brojne vlasnike, još uvijek je na istom mjestu. To je današnja Ulica hrvatske državnosti, nekad se zvala Ul. 32. divizije, a zgrada je hotel Podravina, nekad hotel Podravka.

Na kviz pitanje o razdoblju kada je simljena fotografija, dobar znalac povijesti automobilske industrije, na osnovi voznog parka kojeg vidimo na slici, sigurno bi otkrio o kojem se razdoblju radi. I još jedan detalj: vidite li koliko je drveća bilo oko hotela? Gje li je nestalo…

čitam...
Loading...