obećanje načelnika

Sve je bliže sanacija odlagališta otpada Orl vrijedna 15 milijuna kuna

Odobrena su sredstva u visini 85% prihvatljivih troškova, odnosno do 12.706.703,12 kuna, a biti će financirana iz EU Kohezijskog fonda.

13:12h
0
Foto: Jurica Karan
Foto: Jurica Karan

U proteklom mjesecu načelnik općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić potpisao je Ugovore o sufinanciranju radova na sanaciji odlagališta otpada Orl vrijedne 14.201.609,37 kuna.

Općina Ferdinandovac javila se na otvoreni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike za dostavu prijedloga za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada. Ukupna procijenjena vrijednost projekta sanacije iznosi 14.949.062,50 kuna.

Odobrena su sredstva u visini 85% prihvatljivih troškova, odnosno do 12.706.703,12 kuna, a biti će financirana iz EU Kohezijskog fonda.

Dodatnih 10% sufinanciranja, odnosno 1.494.906,25 kuna osigurano je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok će razliku od pet posto osigurati općina Ferdinandovac.

U tijeku su postupci nabave radova i usluga vezanih uz samu sanaciju. Prema planu, radovi bi mogli započeti na jesen ove godine i završiti u roku od šest mjeseci.

čitam...