gospodarenje otpadom

Sve je spremno za izgradnju Reciklažnog dvorišta u Virju, otvorenje se očekuje na proljeće

Lokacija reciklažnog dvorišta, ukupne površine 1.808 m2 nalazi se u Virju, a otvorenje reciklažnog dvorišta očekuje se u ožujku 2020. godine.

14:32h
0
Općina Molve gradit će reciklažno dvorište // Foto: Općina Molve
Ilustracija

Očekuje se skori početak radova na izgradnji reciklažnog dvorišta.

Izvođač, tvrtka GT JURA d.o.o. uveden je u posao te nema prepreke da radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta započnu. Radovi će trajati četiri mjeseca, a obuhvatit će sljedeće grupe radova: radovi na izgradnji prometno-manipulativnih površina, radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje, elektroinstalacije, izvođenje ograde, opremanje reciklažnog dvorišta, radovi krajobraznog uređenja.

Lokacija reciklažnog dvorišta, ukupne površine 1.808 m2 nalazi se u Virju, a otvorenje reciklažnog dvorišta očekuje se u ožujku 2020. godine.

Kao što je već napomenuto radovi se izvode u sklopu provedbe projekta izgradnje reciklažnog dvorišta na području Općine Virje koji je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda u iznosu od 1.924.934,34 Kn.

 

čitam...
Loading...