TARAPANOM ZAVRŠILA ERA GRADSKOG AMATERSKOG KAZALIŠTA // Slikovno sjećanje na zadnju predstavu GAK-a 10. listopada 1964.

08:08h
0
Zajednička slika ansambla Tarapane

Nakon 10 godina rada Gradskog amaterskog kazališta u Koprivnici, njegovo djelovanje prekinuto je (bilo je u sklopu Narodnog aveučilišta) a ne bez utjecaja tadašnje politike, u listopadu 1964. godine predstavom Tarapana domaćeg autora, koprivničkog profesora hrvatskoga jezika Petra Prpića, koji je ujedno i režirao tu komediju.

Slike i preslici koje prilažemo, iz osobne su arhive jednog od aktera predstave, Vladimira Kuzela, a kompletna raspoloživa dokumentacija GAK-a iz privatno sačuvanih materijala (slika, plakata, novinskih tekstova) inače je na daljnju obradu ove godine predana Muzeju grada.

Tomo Vatrogasac - Vladimir Kuzel Vladimir Kuzel kao Tomo Vatrogasac Plakat premijere Tarapane 10. listopada 1964. godine // Prolog predstavi

čitam...