Povlačenje sredstava

TJEDAN EU FONDOVA U županiji se provode projekti vrijedni više od 280 milijuna kuna, evo onih najznačajnijih

U ostatku Tjedna EU fondova pripremljene su prezentacije otvorenih EU projekata, kao i predstavljanja projekata na štandovima na Zrinskom trgu.

17:30h
0
Foto: kckzz.hr

U tijeku je Tjedan EU fondova Koprivničko-križevačke županije. Događaj se organizira u povodu obilježavanja Europskog tjedna i Dana otvorenih vrata EU projekata u koordinaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, uz podršku Europske komisije.


To je bila prigoda da se župan Darko Koren prisjeti uspješno provedenih projekata, kao i onih koji su u tijeku, te je istaknuo važnost novca iz EU fondova za razvoj raznih grana županije.

– I prije ulaska u Europsku uniju sudjelovali smo u EU fondovima, u onim programima koji su nam to omogućavali. U tih proteklih 10-ak godina nismo ostvarili samo financijske koristi, već i one kolateralne, poput međunarodne suradnje i učenja jednih od drugih. U ovom trenutku se provodi 23 projekta vrijednosti 280 milijuna kuna. Kao najvažnije projekte istaknuo bih projekt Pozdrav, u kojemu se podiže razina primarne zdravstvene zaštite, dva projekta energetskih obnova škola u Drnju i Virju, projekt Prilika za sve s pomoćnicima u nastavi, zatim Svi u školi, svi pri stolu, u kojemu se osigurava školska prehrana za učenike slabijeg imovinskog statusa, a navjeći je izgradnja i rekonstrukcija dnevne bolnice vrijedna 36 milijuna kuna – naglasio je župan.

Trenutno najvažniji EU projekti od županijskog značaja

1. POZDRAV – Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite u Koprivničko-križevačkoj županiji – 8 milijuna kn

2. ENERGETSKA OBNOVA OŠ „FRAN KONCELAK“ DRNJE – 2,8 milijuna kuna

3. ENERGETSKA OBNOVA OŠ PROF. FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA VIRJE – 5,9 milijuna kuna,

4. PRILIKA ZA SVE 3 – preko 10 milijuna kn

– osigurano 56 pomoćnika u nastavi za 62 učenika u 22 škole u KKŽ

5. SVI U ŠKOLI, SVI PRI STOLU 2 – 835 tisuća kn

– osiguravanje školske prehrane za 822 učenika koji žive u siromaštvu i riziku od siromaštva u osnovnim školama kojima je osnivač KKŽ

6. trenutno najveći projekt u Županiji – „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica

– projekt vrijedan gotovo 36 milijuna kuna, izvor financiranja većinom Europski fond za regionalni razvoj

Pohvalio je i ulogu PORA-e, Razvojne agencije Podravine i Prigorja, u pripremi i provedbi projekata čime su pomogli i drugim sudionicima u projektima. PORA trenutno provodi 12 projekata, a dosad ih je provela 83.

– Najbitnije je da svi u županiji funkcioniramo kao jedan sustav, jer to je jedini način kako se može ostvariti sve planirano – zaključio je Koren.

U ostatku Tjedna EU fondova pripremljene su prezentacije otvorenih EU projekata, kao i predstavljanja projekata na štandovima na Zrinskom trgu.

Četvrtak, 10. svibnja 2018.

Tema: OTVORENI EU NATJEČAJI ZA PODUZETNIKE I PRIMJER DOBRE PRAKSE PROVEDBE EU PROJEKTA NA PODRUČJU KKŽ

Vrijeme trajanja: 10,00 – 12,00 sati; Prostor: dvorana HGK Županijske komore Koprivnica

Prezentatori: „PORA“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja na temu 2. otvorenog natječaja u okviru B Light Grant Sheme, programa suradnje malih i srednjih poduzetnika u pograničnom području Mađarska-Hrvatska u okviru INTERREG V-A Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.; HGK EEN na temu trenutno otvorenih EU natječaja za poduzetnike; Rasco d.o.o. Kalinovac na temu uspješno provedenog EU projekta.

Sudionici: poduzetničke potporne institucije i poduzetnici i obrtnici s područja Koprivničko-križevačke županije.

Petak, 11. svibnja 2018.

Tema: PREZENTACIJA AKTUALNIH I PROVEDENIH EU PROJEKATA JLS-A, INSTITUCIJA I LAG-OVA U KKŽ

Vrijeme trajanja: 09,00 – 11,00 sati; Prostor: Zrinski trg Koprivnica

Predstavljanje na štandovima:

– Koprivničko-križevačka županija i županijske ustanove

– HGK Županijska komora Koprivnica

– HOK Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije i POUKA

– gradovi Koprivnica, Križevci i Đurđevac

– zainteresirane općine

– LAG-ovi s područja KKŽ

čitam...