Tridesetgodišnjica cestovnog mosta preko Drave

23:00h
0
Tridesetgodišnjica cestovnog mosta preko Drave

Veliki događaj u općini Koprivnica 1981. godine bila je izgradnja mosta preko Drave kod Botova. Do tada se promet odvijao željezničkim mostom na taj način što se pri nailasku vlaka zatvarala rampa i onda se čekalo da vlak prođe, pa su se naizmjence puštala vozila iz Prekodravlja i iz smjera Botova.

Nije ih u to vrijeme bilo puno, ali se znalo dosta čekati. Pojedinačna i kretanja općenito bilo je budno praćeno iz vojne promatračnice granične karaule smještene pokraj mosta, a za boravak u pograničnom pojasu trebali ste dozvolu, ribičku ili sličnu.

Na slici je detalj nakon otvorenja mosta. Automobili odlaze, ostali su samo prazam stol. konobari i novinari koji su perom i kamerom bilježili taj događaj.

čitam...