TZ grada Koprivnice traži suradnju s županijskom TZ

12:25h
0
Renesansni festival

Uspješnim programima usprkos, projekti Turističke zajednice Grada Koprivnice dosad nisu dobili ni kune potpore Hrvatske turističke zajednice ili Ministarstva turizma. Na ovu nelogičnost upozoreno je na sjednici Skupštine Turističke zajednice uz upozorenje da članovi gradske Turističke zajednice godišnje izdvajaju 250.000 kuna u krovnu te stotinu tisuća u Županijsku turističku zajednicu. Također je upozoreno da koprivnička Turistička zajednica sudjeluje s 53% u temeljnim sredstvima županijske Turističke zajednice, no ova se nije potrudila ni u kojoj sferi razvijati partnerske odnose s najaktivnijom i najuspješnijom turističkom zajednicom u županiji. Stoga je skupština usvojila prijedlog predsjednika, gradonačelnika Zvonimir Mršića:

„Predlažem slijedeće: da obavimo jedan razgovor s predsjednikom turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije i direktorom, i da vidimo da li postoji mogućnost da uspostavimo te neke suradničke odnose. Ukoliko toga nema, onda mislim da nema baš prepuno razloga biti tamo demokratski dekor nečega što će se zbivati a na što ni na koji način nećemo moći utjecati.“

Inače, zbog smanjenjog priljeva novca, ovogodišnji proračun je s planiranih milijun i 900 smanjen na milijun i pol kuna. S tolikim iznosom planiraju raspolagati i iduće godine, no usprkos smanjenju raspoloživog novca u gradskoj turističkoj zajednici najavljuju da će sve planirane manifestacije – među kojima i najznačajnije, Podravske motive, Renesansni festival i Markov sajam, biti organizirane još kvalitetnije nego dosad. 

tekst: Radio Drava

čitam...