PROJEKT

U Kloštar Podravski stigli spremnici za odvajanje komunalnog otpada

Podravska općina preuzela je četiri spremnika od 1110 litara, 50 kanti za miješani komunalni otpad zapremnine 120 litara i 150 kanti za odvojeno prikupljanje biootpada zapremine 120 litara.

08:13h
0
kante
Foto: Općina Kloštar Podravski

Primopredaja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada izvršena je jučer u Kloštru Podravskom.

Podravska općina preuzela je četiri spremnika od 1110 litara, 50 kanti za miješani komunalni otpad zapremnine 120 litara i 150 kanti za odvojeno prikupljanje biootpada zapremine 120 litara.

Time je dovršen projekt Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općine Kloštar Podravski započet prošle godine.