U Koprivnici je osnovan F.U.N.K. – Forum udruga nezavisne kulture

18:53h
0
Rocklive festival u prostorima Kampusa

U Koprivnici je krajem rujna službeno registriran Forum udruga nezavisne kulture F.U.N.K. – savez četiriju koprivničkih udruga (maMUZE, Kopriva, RockLive, Pod Galgama) koje trenutno djeluju u raznim sektorima civilnog društva.


Iza ovih udruga svojom podrškom stoji i dvadesetak koprivničkih bendova koji su prepoznali potrebu za mijenjanjem stanja na (nezavisnoj) kulturnoj sceni grada Koprivnice. Ta masa ljudi trenutno predstavlja bazu koprivničke nezavisne scene te se nakon dugo vremena među mladima u Koprivnici javila želja da nezavisna kultura ponovno postane važan faktor gradskog kulturnog identiteta. Isto tako, ovo je kulturni presedan u gradu jer nikada nije ovoliko ljudi bilo složno u zajedničkoj namjeri da se stvori mjesto gdje će svi mladi, voljni i sposobni ljudi, moći samostalno raditi sadržaje korisne za cijeli grad, ali i širu lokalnu te regionalnu zajednicu.

Savez udruga F.U.N.K. je od pokretanja inicijative u konstantnoj komunikaciji s organima lokalne samouprave po pitanju prostora, koji je trenutno ključan faktor za djelovanje saveza. Za potrebe rada F.U.N.K.-a, u situaciji kada ne postoji drugi adekvatan prostor u gradu, kao jedino logično rješenje nametnuo se prostor u koprivničkom Kampusu. S novopridošlim studentima iz svih krajeva Hrvatske, upravo Kampus ima potencijal postati važno regionalno čvorište obrazovanja i kulture, središte na periferiji – u savezu F.U.N.K. trenutno pod radnim nazivom „centar izvan centra.” U tom se smislu otišlo i korak dalje pa su se u sklopu posljednjeg RockLive Festivala, u jednom od objekata kampusa, održavali glazbeni nastupi izvođača tijekom sva tri dana festivala. Upravo je riječ o objektu oko kojeg članovi saveza već neko vrijeme razgovaraju s predstavnicima Grada.

Ova je inicijativa okupila trenutno najaktivnije koprivničke udruge na području nezavisne kulture koje zadnjih godinu dana konstantno surađuju u zajedničkim, a pomažu si u vlastitim projektima – F.U.N.K. je nastao kao plod te suradnje i stvorena je mreža mladih, sposobnih i aktivnih pojedinaca koji zajedničkim djelovanjem žele koprivničkoj nezavisnoj kulturi vratiti izgubljeni polet.

Važno je spomenuti i reference udruga osnivačica: RockLive – udruga čiji RockLive festival raste iz godine u godinu i nakon četvrtog izdanja se istaknuo kao jedinstveni glazbeni festival, ne samo u Koprivnici; zatim maMUZE koje posljednjih godinu dana organiziraju svoje programe na tjednoj bazi, donoseći nam najraznovrsnije sadržaje, a pokrenule su i dva festivala; koprivnička inicijativa volontera i aktivista – Udruga Kopriva koji su prvi u Koprivnici osmislili i ostvarili ideju zajedničkih vrtova, između mnoštva drugih akcija i projekata koje intenzivno obavljaju; te udruga Pod galgama, koja se bavi promicanjem izvedbenih umjetnosti, prvenstveno amaterskog kazališta, a iza sebe ima jednu predstavu i sudjelovanje na dva festivala.

Koprivničke udruge osnivanjem ovog saveza započinju jednu novu eru rada na razvoju kulturnog života mladih u gradu, te se nadaju pomoći gradske i županijske vlasti, te građana zbog kojih su svoje programe i do sada radili.

Priključite se F.U.N.K.u i na Facebooku: https://www.facebook.com/FunkKC

čitam...