U Muzeju predstavljena tri nova projekta

12:36h
0

090521-muzej-mU Muzeju grada Koprivnice u srijedu su predstavljena tri projekta, povodom Međunarodnog dana muzeja, 18. svibnja.

Cjelodnevno se na platnu vrtjela prezentacija istraživanja konzervatorskih 80 sondi na zgradi Muzeja, na kojima su radili stručnjaci iz Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu.

Predstavljen je i muzejski projekt vitrine mjeseca, u kojoj su izloženi arheološki nalazi iz kuće Malančec, a čiju je restauraciju Muzeju poklonio akademik Josip Fluksi.

Arheolog Robert Čimin prezentirao je arheološka otkrića kod crkve Sv. Martina u Virju. Pronađeni su ostaci starije kapele i pripadajuće groblje te sakristija.

– Slijedeće godine namjeravamo nastaviti sa istraživanjima te zidane strukture konzervirati i predstaviti javnosti – najavio je Čimin.

Prema riječima kustosa Dražena Ernečića, tema ovogodišnjeg Dana muzeja je Muzej i turizam, a u sklopu stvaranja preduvjeta za razvoj kulturnog turizma u Koprivnici spada i uređenje zgrade Muzeja.