U OŠ “Braća Radić” predstavljeni projekt i publikacija „Ah, matematika!“

12:34h
0
Foto: OŠ "Braća Radić"

U OŠ „Braća Radić” Koprivnica javnosti je predstavljen projekt „Podrška djeci s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama” koji je u školi razvijan posljednjih šest godina.

Školski sustav prilagođen je razvojnim potrebama većine djece određene dobi i otprilike 15% školske populacije su djeca koja zbog svojih specifičnosti trebaju posebnu brigu i dodatnu potporu da bi u školi bila uspješna. To su daroviti učenici i učenici s teškoćama.

U program podrške za darovite uključeno je 35 učenika koji sudjeluju u dodatnim socijalizacijskim, kreativnim i komunikacijskim radionicama te aktivnostima u kojima se potiče i razvija istraživačko i suradničko učenje. Aktivnosti podrške osmišljene su i za 120 učenika s različitim teškoćama – one koji se školuju se po prilagođenom ili individualiziranom programu, učenike Rome, inojezične učenike (Kina, Filipini) te djecu koja su zbog različitih razloga pod rizikom za razvoj problema u ponašanju. Oni sudjeluju u radionicama na kojima dobivaju dodatnu potporu oko samoprihvaćanja i

socijalizacije, a njihovi roditelji podršku oko zadovoljavanja razvojnih i obrazovnih potreba djece. Također se organiziraju edukacije za učitelje za rad s ovim učenicima.

U sklopu projekta nastala je publikacija „Ah matematika!” – radni listovi za djecu s teškoćama u učenju matematike koje su osmislile učiteljica Vesna Petrušić i psihologinja Vesna Auer Gregor. Namijenjena je učenicima s teškoćama u učenju matematike u 1. razredu. Ovim učenicima potrebni su zadaci u kojima su zorno predstavljeni matematički pojmovi da bi ih lakše razumjeli i trebaju više zadataka za uvježbavanje pojedinih matematičnih vještina.

čitam...