ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

U ožujku novih 300 nezaposlenih, a najviše se zapošljavalo u prerađivačkoj industriji i javnoj upravi i obrani

Područni ured Križevci tijekom izvještajnog mjeseca evidentirao je 451 potrebu za radnicima od strane poslodavaca, što je za 12,2% više nego u veljači te za 48,8% više nego u ožujku prethodne godine.

11:55h
0
B e
ilustracija // Foto: Ingimage

Iz Zavoda za zapošljavanje izvijestili su o promjenama o evidentiranoj nezaposlenosti u mjesecu ožujku.

Kako su naveli u mjesečnom izvješću ukupno je tijekom prošlog mjeseca iz evidencije nezaposlenih izašlo 468 osoba. To je za 42,2% više nego u veljači te za 13,0% više nego u ožujku prethodne godine pri čemu se 45,1% odnosi na muškarce, a 54,9% na žene.

Od toga su zaposlene 404 osobe, i to 388 njih na temelju zasnivanja radnog odnosa i 16 osoba na temelju drugih poslovnih aktivnosti poput registriranja trgovačkog društva ili druge pravne osobe, stjecanja 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi, registriranje obrta, slobodnog zanimanja ili djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, prijava na poljoprivredno osiguranje po propisima o mirovinskom osiguranju, itd..

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće je realizirano u sljedećim djelatnostima:

– prerađivačka industrija – 114 osoba ili 29,4%
– javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje – 48 osoba ili 12,4%
– trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 42 osobe ili 10,8%
– administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 33 osobe ili 8,5%
– građevinarstvo – 27 osoba ili 7,0%
– pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane – 22 osobe ili 5,7%
– poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – 20 osoba ili 5,2%.

Istodobno su 64 osobe izašle iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, a pojedinačno u najvećem udjelu slijede: odjava s evidencije 25 osoba, neaktivnosti u traženju zaposlenja 10 osoba, ostvarivanje prava na rodiljnu,
roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada po posebnom propisu devet osoba te umirovljenje/ispunjavanje uvjeta za mirovinu/ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu.

Novoprijavljenih osoba je tijekom ožujka bilo 290 što je za 25,5% više nego u veljači te za 25,6% manje nego u ožujku prethodne godine. Iz radnog odnosa ukupno su došle 193 osobe ili 66,5%, a izravno iz redovitog školovanja šest osoba ili 2,1% dok je iz neaktivnosti bilo 91 osoba ili 31,4%.
Prema spolu, u evidenciju je ušlo 98 muškaraca i 192 žene.

Najviše novoprijavljenih osoba bilo je u Ispostavi Koprivnica (168 osoba ili 57,9%), zatim u Ispostavi Križevci (73 osobe ili 25,2%) te najmanje u Ispostavi Đurđevac (49 osoba ili 16,9%).

Područni ured Križevci tijekom izvještajnog mjeseca evidentirao je 451 potrebu za radnicima od strane poslodavaca, što je za 12,2% više nego u veljači te za 48,8% više nego u ožujku prethodne godine.

Promatrano prema djelatnostima, najviše je potreba iskazano u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (21,5%), prerađivačkoj industriji (18,4%), obrazovanju (17,1%), građevinarstvu (12,9%), trgovini na veliko i na malo; popravku motornih vozila i motocikala (11,3%) te u prijevozu i skladištenju (3,8%).