U planinu, u planinu…

23:00h
0
Izviđački kamp koprivničkih izviđača na obali Drave kod Repaša

Nekad smo kao izviđači pjevali pjesmice iz naslova, a planine su za nas bili obronci Bilogore kod Jagnjedovca i Starigrada. Tamo smo odlazili na izlete i polagali ispite iz pojedinih vještina, između ostalog i u podizanju šatora. Međutim, dizali su se šatori i u ravnici.

Na slici je izviđački kamp koprivničkih izviđača na obali Drave kod Repaša prigodom otvorenja drvenog mosta šezdesetih godina. Izviđači su, naime, sudjelovali u svečanostima i pomogali u organizaciji. Gitara i harmonika bili su obavezni rekvizit.

Hej, hura!

Loading...