žene ruralnih područja žive tradiciju

U sklopu projekta AAA LEADER stvaraju se nove suradnje

Tijekom radionice održano je niz predavanja i panel rasprava na temu Očekivanja lokalne zajednice od žena u ruralnom području, a aktivnosti projekta doprinijet će suradnji žena u ruralnom području te otvoriti nove mogućnosti i ideje za buduće projekte suradnje. Završna aktivnost projekta AAA LEADER bit će kreiranje brošure Žene ruralnih područja žive tradiciju.

13:23h
0
IMAG

U hotelu Picok u Đurđevcu održana je dvodnevna radionica u sklopu Projekta AAA LEADER – pristup odozdo prema gore za žene u ruralnom području, kojoj je u ime Županije prisustvovala viša savjetnica za međunarodne odnose Nataša Krobot Hrastić.

Projekt AAA LEADER odobren je za sufinanciranje od strane Saveza Alpe Jadran te je time ostvario i sufinanciranje od strane Županije, a cilj projekta je povezivanje i umrežavanje žena i LAG-ova na području Saveza Alpe Jadran.

Tijekom radionice održano je niz predavanja i panel rasprava na temu Očekivanja lokalne zajednice od žena u ruralnom području, a aktivnosti projekta doprinijet će suradnji žena u ruralnom području te otvoriti nove mogućnosti i ideje za buduće projekte suradnje. Završna aktivnost projekta AAA LEADER bit će kreiranje brošure Žene ruralnih područja žive tradiciju.