razvojna agencija PORA

U tijeku izrada plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje do 2030. godine – Nacrt strateškog okvira

Nakon iscrpne rasprave, te iznesenih primjedbi i prijedloga članovi Radne grupe usuglasili su se s Nacrtom strateškog okvira.

09:55h
0
Foto: PORA
Foto: PORA

Dana 27. srpnja 2020. godine u prostorima Razvojne agencije PORE KKŽ održan je četvrti po redu sastanak Radne grupe za izradu, provedbu i izvještavanje o provedbi Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje do 2030. godine koja je sastavljena od pročelnika županijskih odjela i ravnatelja županijskih institucija te predstavnika županijskog odbora za gospodarstvo.

Sastanak je otvorila ravnateljica Razvojne agencije PORE KKŽ Melita Birčić te je informirala članove Radne grupe o održanom koordinacijskom sastanku s jedinicama lokalne samouprave na temu izrade Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije.

Na sastanku Radne grupe koji je moderirala doc.dr.sc. Tihana Kraljić, voditeljica Odjela za strateško planiranje i regionalni razvoj raspravljalo se o novom nacrtu strateškog okvira koji je izrađen temeljem ciljeva Kohezijske politike za razdoblje 2021.-2027. i kodova intervencije. Nacrt Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije do 2030. godine izrađen je u koordinaciji Razvojne agencije PORE KKŽ, a u suradnji s članovima Radne grupe. Nacrt strateškog okvira ima 3 strateška cilja, a sukladno kodovima intervencije unutar navedenih ciljeva posloženi su prioriteti i mjere.

Nakon iscrpne rasprave, te iznesenih primjedbi i prijedloga članovi Radne grupe usuglasili su se s Nacrtom strateškog okvira. Planom razvoja Koprivničko-križevačke županije do 2030. godine planiraju se ostvariti tri cilja:

1. Povezanija županija kružnog gospodarstva
2. Socijalno osjetljiva županija
3. Pametna i zelena županija

te 18 prioriteta i 54 mjere.

Razvojna agencija PORA KKŽ kao koordinator izrade Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje do 2030. godine ima zadatak kontinuirano komunicirati sa svim jedinicama lokalne samouprave u Koprivničko-križevačkoj županiji kako bi osigurala njihovo sudjelovanje i utjecaj na izradu Plan razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje do 2030. godine i kako bi se osiguralo da projekti koji su važni za daljnji razvoj gradova i općina budu sadržani u prioritetima i mjerama strateškog okvira Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije do 2030. godine.

Na kraju je dogovoreno da svi članovi Radne grupe dostave razradu aktivnosti sukladno potvrđenim prioritetima i mjerama. Razvojna agencija PORA KKŽ kao koordinator objediniti će sve zaprimljene materijale te će se na sljedećem, petom sastanku, koji se planira u rujnu ove godine raspravljati o cjelovitom strateškom okviru s razrađenim ciljevima, prioritetima, mjerama i aktivnostima.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije.

čitam...