U tijeku je reorganizacija koprivničkih gradskih poduzeća

06:46h
0
Upravna zgrada Komunalca // Foto: www.komunalac-kc.hr

U koprivničkom Komunalcu u tijeku je velika reorganizacija. Naime tom su poduzeću odlukom Gradskog vijeća pripojene Koprivničke ceste, Koprivnica sport i Trg, pa je potrebno upoznati se s njihovim djelatnostima, preuzeti zaposlene i svemu tome usprkos organizirati da se posao neometano odvija.

Za sad im to i uspijeva, kaže predsjednica uprave Komunalca Maja Hleb:

– Poslovi se i dalje u tim poduzećima odvijaju kao i do sada. Bazeni rade, sportske dvorane i igrališta kojima je upravljao Koprivnica sport se i dalje koriste i sve ide svojim tijekom kao i do sada. Mislim da građani nisu osjetili neku veliku promjenu nakon što je Komunalac to preuzeo u odnosu na kvalitetu dosadašnjih usluga koje su im pružane u tim gradskim firmama.

Djelatnosti i službe pripojenih poduzeća organizirali su po postojećim Sektorima Komunalca. To konkretno znači da su Koprivničke ceste i Koprivnica sport organizirani kroz Komunalčeve Sektore na trećoj razini rukovođenja. Njihovi bivši direktori, Ksenija Česi i Damir Zlojutro imenovani su voditeljima Odjela te će i dalje raditi na sličnim poslovima kao i do sada – vodit će brigu o nerazvrstanim cestama i javnoj rasvjeti te o sportskim i poslovnim objektima.

Bazenima će upravljati Goran Sikavica a i Dom mladih je trenutno dobio status Odjela te će uskoro biti pripojen Pučkom otvorenom učilištu. Status Odjela u sklopu Sektora upravljanja sportskim i poslovnim objektima dobio je i Robni centar Pevec. Hleb kaže da će u dogledno vrijeme svi zaposlenici biti smješteni u Mosnoj ulilci, a dislocirani će ostati jedino zaposlenici na bazenima Cerine.

Izvor: www.radio-drava.hr