mali princ

U tijeku uspješna provedba projekta Snaga pomoći 2

Cilj je ovoga projekta omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina. Provedbom je projekta cilj i ostvaren budući da je zaposleno 25 žena, a koje su bile prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

14:05h
0
Gerontodomacice

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji ”Mali princ” Đurđevac trenutno provodi projekt Snaga pomoći 2 kroz program Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II. Radi se o projektu u stopostotnom iznosu financiranom iz Europskog socijalnog fonda – ukupna je vrijednost i iznos europske potpore 2.321.637,50 kn, a Udruga Mali princ korisnik je navedenih bespovratnih sredstava.

Upravljačko tijelo pri provedbi je projekta Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, dok je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Posredničko tijelo razine 2. Udruga Mali princ, kao prijavitelj projekta, isti provodi u suradnji s projektnim partnerima. Radi se o Gradu Đurđevcu, Centru za socijalnu skrb Đurđevac i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, područni ured Križevci, a koji pružaju bezuvjetnu stručnu pomoć i podršku.

Cilj je ovoga projekta omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina. Provedbom je projekta cilj i ostvaren budući da je zaposleno 25 žena, a koje su bile prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 25 žena zaposleno je na 12 mjeseci na radnome mjestu radnica za pomoć i podršku starim i nemoćnim osobama, a svaka od njih broji najmanje 6 krajnjih korisnika kojima pružaju kontinuiranu potporu i podršku. Zaposlenice koje nemaju završeno osposobljavanje za poslove gerontodomaćica, kroz projekt su uspješno završile osposobljavanje u Učilištu Podravina.

Krajnji su korisnici starije osobe, u dobi od 65 godina i više, i/ili nemoćne osobe bez obzira na dob, a kojima usluga potpore i podrške nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora. Područje koje se projektom pokriva je Đurđevac i prigradska naselja (Čepelovac, Sveta Ana, Sirova Katalena, Suha Katalena, Budrovac, Mičetinac, Severovci, Grkine). Trenutno, projekt broji čak oko 220 korisnika iz spomenutih naselja.

Gerontodomaćice su neizmjerna pomoć korisnicima. Samo neke od usluga koje im pružaju jesu pomoć pri oblačenju i svlačenju, pri obavljanju higijene, u ostvarivanju raznih prava, pomoć u pripremi obroka, dostavi namirnica i lijekova, u održavanju čistoće stambenoga prostora. Posebna vrijednost projekta leži u činjenici da se uključivanjem gerontodomaćica u živote starijih i nemoćnih, njihova svakodnevnica olakšava, uveseljava, upotpunjuje društvom provedenim u zajedničkom razgovoru.

Kako bi se osiguralo zdravlje zaposlenih gerontodomaćica i njihovih korisnika, koji pripadaju najugroženijoj skupini, projektom je osigurana i redovita podjela zaštitnih i dezinfekcijskih sredstava radi sprečavanja zaraze COVID-19 virusom. Nadalje, osigurana je i redovita podjela mjesečnih kućanskih paketa krajnjim korisnicima.

Kvaliteta provedbe projekta te zadovoljstvo Udruge Mali princ, partnera, zaposlenih gerontodomaćica i njihovih korisnika osigurava se održavanjem redovitih sastanaka na tjednoj razini. Stoga je Udruga Mali princ iznimno ponosna na ovaj hvalevrijedan projekt kojim je proširila područje svoga djelovanja u djelokrugu socijalnih usluga, smanjila broj nezaposlenih žena na tržištu rada i dodatno ih obrazovala te poboljšala kvalitetu života starijima i nemoćnima.

                   Sadržaj članka isključiva je odgovornost Udruge Mali princ.