za unapređenje života u kraju

U Virju se radi punom parom, potpisano je nekoliko novih ugovora za sufinanciranje projekata

Također je potpisan i ugovor o sufinanciranju projektiranja „Izgradnje i dogradnje objekta društvene djelatnosti – tržnica“ kojim Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije osigurava oko 100.000 kuna za izradu projekta i ishođenje građevinske dozvole. Tržnicu projektira Prostor Eko Bjelovar te je u tijeku ishođenje dozvola.

09:00h
0
Dan općine Virje
Načelnik Mirko Perok // Foto: Ivan Brkić

Tijekom prethodnog razdoblja potpisano je nekoliko novih ugovora za sufinanciranje projekata Općine Virje iz sredstava Europske unije ili državnog proračuna.

Za dovršetak adaptacije društvenog doma Šemovci Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije osiguralo je 200.000,00 kuna. Ukupna vrijednost projekta je oko 600.000 kuna a radove izvodi GT Jura d.o.o. Virje.

Za projekt „Ulaganje u objekte dječjih vrtića“ Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike odobrilo je Općini Virje sufinanciranje sa oko 180.000 kuna. Ukupna vrijednost projekta je oko 250.000 kuna a obuhvaća opremanje Dječjeg vrtića „Zrno“ fiksnom opremom, igralima i slično.

Također je potpisan i ugovor o sufinanciranju projektiranja „Izgradnje i dogradnje objekta društvene djelatnosti – tržnica“ kojim Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije osigurava oko 100.000 kuna za izradu projekta i ishođenje građevinske dozvole. Tržnicu projektira Prostor Eko Bjelovar te je u tijeku ishođenje dozvola.

Projekti odobreni za financiranje i koji su počeli sa realizacijom su Zaželi – Program zapošljavanja žena u Općini Virje, pod nazivom Zaželi – provedi! odobren je za financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda u 100 posto iznosu odnosno preko 1,3 milijuna kuna. Održana je početna konferencija dana 5.07. a na kojoj je javnost upoznata s projektom. Trenutno je u tijeku edukacija žena iz ciljane skupine za zanimanje njegovateljica starijih i nemoćnih osoba. Završetak edukacije i početak rada sa korisnicima očekuje se krajem 2018. godine.

Projekt odobren prema Programu održivog razvoja u okviru Mjere 7.2.2. – održavanje nerazvrstanih cesta – izgradnja kružnog toka i rekonstrukcija ulica Frana Lugarića i Ivana Gundulića u Virju,započeo je s realizacijom. Proveden je postupak javne nabave, odabran izvođač radova te se krajem srpnja očekuju početak radova u Gundulićevoj ulici. Ukupna vrijednost projekta je oko 5 milijuna kuna od čeka Europska unija sufinancira sa oko 3,5 milijuna kuna.

Uređenje Rusanove ulice u Virju odobreno je za sufinanciranje od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja s iznosom 177.000 kuna. Projekt je završen a ukupna vrijednost je oko 320.000 kuna.

Projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada „Hatačanova“ odobren je za financiranje iz sredstava Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša u 100% iznosu odnosno oko 400.000 kuna. U okviru realizacije projekta provedeni su istražni radovi, elaborat zaštite okoliša te je u tijeku postupak ocjene utjecaja na okoliš i projektiranje sanacije.

Iz sredstava Fonda je također odobreno i projektiranje reciklažnog dvorišta u iznosu 40.000,00 kuna od ukupnih oko 125.000 kuna. U tijeku je rješavanje čestice pristupnog puta i projektiranje.