UNESCO Muru-Dravu-Dunav proglasio svojom baštinom

15:27h
0
drava

Nakon više od 30 godina, proglašen je drugi rezervat biosfere u Hrvatskoj (nakon planine Velebit 1977. godine). Površina rezervata u Hrvatskoj iznosi 395 860,7 hektara i proteže se kroz šest sjevernih hrvatskih županija.

Obilježava ga veliko bogatstvo i raznolikost vodenih i močvarnih staništa (sprudovi, mrtvi rukavci, strme obale, poplavne šume i dr.) te biljnih i životinjskih vrsta, posebice ptica i riba. Inicijativu za proglašenje rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav potaknuo je njemački Euronatur kojeg su potom podržali WWF i hrvatske udruge za zaštitu okoliša.

Zaštita u kategoriji rezervata biosfere u Hrvatskoj temelji se na Regionalnom parku Mura – Drava i Parku prirode Kopački rit te ekološkoj mreži RH. Pristupanjem UNESCO-voj mreži rezervata biosfere, prepoznata je izuzetna prirodna vrijednost ovog prostora na svjetskoj i europskoj razini. Stručnu podlogu za Regionalni park Mura – Drava inominacijski materijal za rezervat biosfere Mura – Drava – Dunav izradio je Državni zavod za zaštitu prirode,  a nominacijski proces i međunarodnu suradnju provelo je i koordiniralo i  Ministarstvo zaštite okoliša i prirode uz podršku Hrvatskog odbora za UNESCO-v MAB program.