dodijeljena sredstva EU

Uskoro kreće vrijedna obnova zgrade Zavoda za hitnu medicinu, poboljšava se energetska učinkovitost i rasvjeta

Tehnički sustav će se rekonstruirati tako što će se ugraditi sustav mehaničke ventilacije prostora klima komorom i dizalicom topline zrak-voda.

10:00h
0
Foto: Ivan Brkić

Temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora kojeg su objavili Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 16. studenoga 2017. godine u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Zavod za hitnu medicinu je krajem siječnja 2018. godine podnio projektni prijedlog Energetska obnova zgrade hitne medicine na adresi Trg dr. Tomislava Bardeka 10, Koprivnica u vrijednosti 1.409.811,34 kuna.

Sukladno obavijesti o rezultatima postupka dodjele bespovratnih sredstava projekt je prihvaćen i odobren za provedbu. Odlukom o financiranju i potpisanim Ugovorom između Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Zavodu za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije odobrena bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 698.339,02 kuna.

Radno ljeto

Početak radova na zgradi hitne medicine u Koprivnici očekuje se početkom ljeta 2019. godine, gdje je predviđena cjelokupna energetska obnova zgrade. Planiranim zahvatom će se značajno poboljšati energetska učinkovitost predmetne građevine. Zahvat će se odvijati u jednoj fazi, a obuhvatit će izvođenje toplinske izolacije vanjske ovojnice građevine, izvedbu sustava mehaničke ventilacije te zamjenu postojeće električne rasvjete. Vanjska ovojnica će se sanirati ugradnjom ETICS fasadnog sustava na bazi negorive mineralne vune te toplinska izolacija stropova i zidova prema negrijanom tavanu. Zamijeniti će se kompletna vanjska stolarija novom ALU stolarijom s trostrukim termoizolirajućim ostakljenjem uz RAL sustav ugradnje. Tehnički sustav će se rekonstruirati tako što će se ugraditi sustav mehaničke ventilacije prostora klima komorom i dizalicom topline zrak-voda.

Predviđena je i zamjena svih rasvjetnih tijela novom LED rasvjetom sa ugrađenim senzorima prisutnosti. Projektom će se osigurati značajne uštede u potrošnji toplinske i primarne energije te doprinijeti smanjenju emisije CO2 čime provedba projekta pozitivno doprinosi ostvarivanju međunarodnih ciljeva i politika, posebice onim ciljevima i politikama koje se na razini Europske unije odnose na klimatske izazove.

Provedbom projekta će se poboljšati vizualni identitet zgrade hitne medicine.

čitam...