pora kkž

Uspješan tijek projekta „UZ PORU PO POTPORU“

Pružena stručna pomoć u pripremi i provedbi 90 projekata sveukupne vrijednosti 296 milijuna kuna.

11:53h
0
djurdjevac
3D prikaz novog objekta CZSS Đurđevac. Izvor: CZSS Đurđevac

Razvojna agencija PORA KKŽ od travnja 2019. godine aktivno provodi projekt „UZ PORU PO POTPORU“ u okviru kojeg pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi brojnih EU projekata na području Koprivničko-križevačke županije. Od početka provedbe projekta, Razvojna agencija PORA KKŽ pružila je stručnu pomoć u pripremi i provedbi 90 projekata sveukupne vrijednosti 296 milijuna kuna javnopravnim tijelima kao dionicima regionalnog razvoja na području županije.

Trenutno Razvojna agencija PORA KKŽ pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi 19 projekata sveukupne vrijednosti 121,6 milijuna kuna.

Značajan dio projekata koji su u pripremi, a dijelom i u provedbi su iz područja socijalne infrastrukture i socijalnih usluga. To su 4 infrastrukturna projekta sveukupne vrijednosti 36,2 milijuna kuna u okviru kojih će se uspostaviti nova socijalna infrastruktura na području županije te će se također osigurati nove socijalne usluge.

U Koprivnici će se stvoriti preduvjeti za rad Obiteljskog centra, koji će pružati socijalne usluge s ciljem provođenja procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga. U navedene svrhe će se rekonstruirati i opremiti postojeća zgrada na području Kampusa, a vrijednost projekta je 5,5 milijuna kuna.

Razvojna agencija PORA KKŽ pružala je stručnu pomoć u pripremi projekta izgradnje nove zgrade Centra za pomoć u kući Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica. U okviru navedenog projekta će se proširiti postojeća izvaninstitucijska usluga osiguravanja obroka za ranjive skupine u potrebi, kao i osigurati nove socijalne usluge odnosno prihvatilište za beskućnike i poludnevni boravak za starije osobe i umirovljenike. Vrijednost projekta je 14,9 milijuna kuna.

U Đurđevcu će se također izgraditi nova zgrada Centra za socijalnu skrb Đurđevac u okviru koje će se osigurati nove socijalne usluge na tom području. U prizemlju zgrade će se osigurati usluga poludnevnog boravka za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju, a koje će pružati Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje. U potkrovlju novog objekta će se organizirati i provoditi preventivni programi CZSS Đurđevac za osobe s problemima ovisnosti, trudnice i roditelje s djecom do godine dana starosti i članove obitelji/udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina. Vrijednost projekta je 6,6 milijuna kuna.

Razvojna agencija PORA KKŽ je također uključena i u provedbu projekta uspostave sigurne kuće za žene žrtve i žrtve obiteljskog nasilja, čiji je nositelj Koprivničko-križevačka županija. Radi se o projektu NOVI POČETAK čija je vrijednost 9,2 milijuna kuna.

Moramo svakako naglasiti da se u fazi ocjenjivanja nalaze još 3 projekta u okviru kojih će se osigurati funkcioniranje i svakodnevni rad u novoizgrađenim objektima, putem zapošljavanja novih stručnjaka i pružanja potrebnih programa edukacije i prevencije. Sveukupna vrijednost navedenih projekata je 10,3 milijuna kuna te se za iste uskoro očekuje donošenje Odluka o financiranju kao i potpis Ugovora i početak provedbe.

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

PORA EU lenta

„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije“.