Općina Legrad

Uspješno završeni ovogodišnji javni radovi

Na kraju radova organiziran je zajednički ručak za sve sudonike kao mala zahvala za njihov doprinos. Načelnik je pozvao sve radnike da se odazovu na buduće projekte Općine Legrad.

09:00h
0

Dolaskom zime javni radovi na području Općine Legrad za 2017. godinu završeni su.

Na projektu se počelo raditi krajem svibnja, po odobrenju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U radove je uključeno 11 radnika, od toga 9 muškaraca i 2 žene. U 6 mjeseci uređivala su se groblja, plaže, održavali putevi, uređivala Šoderica, te su se kosile i održavale brojne zelene površine.

Na kraju radova organiziran je zajednički ručak za sve sudionike kao mala zahvala za njihov doprinos. Načelnik je pozvao sve radnike da se odazovu na buduće projekte Općine Legrad.

Većinu javnih radova financirao je Hrvatski zavod za zapošljavanje, dok je Općina Legrad osigurala materijal i opremu za rad. Ako HZZ ovu mjeru nastavi, novi natječaj za javne radove raspisat će se u veljači 2018. godine.

čitam...