izbor autora

VIDEO Hrvatske planine pružaju prekrasne prizore, pogledajte TOP 12 najljepših i najboljih za planinarenje

U njima vlada divljina, pa na njima žive vuk, ris i medvjed, da nabrojimo najveće zvijeri. Na njima rastu i brojni biljni endemi, posebice na Biokovu i Velebitu.

19:00h
0

Hrvatska nije zemlja visokih planina, ali značajan dio naše zemlje je u gorskom području. Planinska područja su ujedno, uz rijeke, i najdivljiji dio Hrvatske.


Planine su istaknuti dio naše zemlje, iako se ne visinama mogu mjeriti s Alpama, čak ni s ostacima Dinarida. Najviši vrh, Sinjal na Dinari doseže tek 1831 metara nad morem. Unatoč tome, svojim krajolicima i divljinom nadoknađuju visine. U njima vlada divljina, pa na njima žive vuk, ris i medvjed, da nabrojimo najveće zvijeri. Na njima rastu i brojni biljni endemi, posebice na Biokovu i Velebitu.

Kao i priroda općenito, planinska i gorska područja možemo podijeliti u panonski i krški dio. Prvi dio su izolirane, dio starog europskog kopna. Drugi dio čine Dinaridi, mlađi karbonatni lanac nastao izdizanjem morskog dna udarom afričke u europsku ploču. To su naše najatraktivnije planine poput Velebita i Biokova.

Hrvatska ima dugu tradiciju planinarenja, postoje brojna planinarska društva kao i nacionalni savez. Nebrojene staze, planinarski domovi i skloništa omogućuju posjet najljepšim i najdivljijim predjelima Hrvatske.

čitam...