Iz dnevnika istraživača

VIDEO Najljepši slapovi u Hrvatskoj

Slapovi su dakako najljepši u proljeće, kada se vegetacija zazeleni, a vode još ima u obilju. Ljeti, kada putuje većina ljudi, oni su često već izgubili sjaj.

20:00h
0

Slapovi su jedna od najzanimljivijih obilježja naših rijeka. Pogledajte neke od najljepših u ovom videu.

Slapovi su mjesta gdje se voda prelijeva preko litice ili preko barijere koja može biti prirode ili umjetna. U našim krškim rijekama su česti sedreni slapovi.

Jedan od najljepših ukrasa rijeka su slapovi. Na hrvatskim rijekama najljepše slapove stvorila je sedra. Nadaleko su poznati plitvički slapovi i slapovi Krke. Međutim, ništa manje zanimljive slapove tvore rijeke Mrežnica, Korana, Una, Krupa, Zrmanja i druge naše krške rijeke. Zanimljivo je da neke od najljepših slapova nalazimo i na rijekama i rječicama nestalnog toka poput Bijele kod Karina.

Slapovi su dakako najljepši u proljeće, kada se vegetacija zazeleni, a vode još ima u obilju. Ljeti, kada putuje većina ljudi, oni su često već izgubili sjaj.

Više o slapovima pročitajte na stanicama Rijeke Hrvatske.

Pratite Gorana Šafareka na Instagramu.

 

Loading...