PROJEKT ZAKOS

VIDEO ‘Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu’: Znaju li mladi što je to socijalni dijalog?

Jedan od ciljeva projekta ‘Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu – ZAKOS’ jest i ukazati na važnost socijalnog dijalog i informirati mlade o osnovnim pojmovima socijalnog dijaloga.

09:51h
0
Sveučilište Sjever // Foto: Arhiva ePodravina.hr
Sveučilište Sjever // Foto: Arhiva ePodravina.hr

Socijalni dijalog? Socijalni partneri? Gospodarsko-socijalna vijeća? Sindikati? Udruge poslodavaca? Bipartitni procesi? Tripartni procesi? Mirenje?

Negdje smo te pojmove načuli, ali što oni točno označavaju i zašto bismo ih trebali razumijeti nije poznato ni mnoštvu osoba uključenih na tržište rada, a kamoli mladima kojima ulazak na tržište rada tek predstoji.

Stoga su mladi bili i dio projekta ‘Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu – ZAKOS’ kojemu je cilj podići kvalitetu socijalnog dijaloga između predstavnika poslodavaca, sindikata, odnosno zaposlenika i predstavnika vlasti u sjeverozapadnoj Hrvatskoj kroz osnaživanje stručnih i administrativnih kapacitea dionika socijalnog dijaloga.

Zašto je to važno? Jer razvoj društva ne ovisi samo o jednom segmentu društva i kroz uključenje svih društvenih skupina može se bitno unaprijediti kvaliteta života.

Više informacija o socijalnom dijalogu zainteresirana javnost  može razabrati na stranicama – http://socijalno-partnerstvo.hr/socijalno-partnerstvo-i-socijalni-dijalog/

Ovaj video je jedan od rezultata projekta ‘Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu – ZAKOS’ koji provodi Varaždinska županija uz sudjelovanje Međimurske i Koprivničko-križevačke županije, te Sindikata tekstila, obuće, kože i gume (STOKG), Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), Tekstilno-tehnološkog fakulteta (TTF), Sveučilišta Sjever i Agencije za razvoj Varaždinske županije (AZRA), a svrha mu je ukazati na važnost socijalnog dijaloga i informirati mlade o osnovnim pojmovima socijalnog dijaloga.

Projekt je odobren i sufinanciran kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. i ukupne je vrijednosti 679.793,81 kuna, a financira se namjenskim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.