IZ DNEVNIKA ISTRAŽIVAČA

VIDEO Zašto je Mrežnica mnogima najljepša rijeka Hrvatske?

20:00h
0

Mrežnica je rijeka kanjona, sedrenih barijera, ujezerenih dijelova toka, dakle fenomena karakterističnih za rijeke u kršu.

Pa ipak, mnogi će upravo Mrežnicu svrstati među naše najljepše rijeke. Razlog tome možda treba tražiti u stotinjak sedrenih slapova koji presijecaju rijeku duž cijelog njezinog toka stvarajući zapravo niz međusobno povezanih jezera.

Okrunjena svojim slapovima, Mrežnica je vjerojatno jedna od naših najljepših krških rijeka.