radimo dobro

Volonteri educirani o ispunjavanju i izdavanju Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

Edukacija je održana zahvaljujući Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

09:47h
0

Volonterski centar Koprivnice u subotu je održao edukaciju o ispunjavanju i izdavanju Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje. Edukacija je održana u suradnji s Volonterskim uredom Međimurje, a okupila je zainteresirane organizatore volontiranja i volontere s područja grada Koprivnice.


Potvrda o kompetencijama stečenima volontiranjem potvrđuje sudjelovanje volontera/ke i opisuje njihove aktivnosti te ono što su naučili tijekom volontiranja koristeći kao okvir ključne kompetencije cjeloživotnog učenja.

Edukaciju je provela dugogodišnja trenerica s višegodišnjim iskustvom, stručna suradnica iz Volonterskog ureda Međimurje. Sudionici su naučili što je to Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje te kako ju ispuniti. Također, udruge su zakonski dužne izdati Potvrdu o kompetencijama svim zainteresiranim volonterima koji su potpisali volonterski ugovor, odnosno uključeni su u dugotrajno volontiranje. Nadamo se da će ova edukacija povećati broj izdanih Potvrda u našemu gradu.

Edukacija je održana zahvaljujući Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu
politiku.

čitam...