Cikloturizam

Vrijednost projekta Mura Happy Bike, u koji je uključen i Grad Ludbreg, iznosi gotovo 8 milijuna kuna

Projekt uključuje izgradnju biciklističke staze koja povezuje partnerska naselja, prolazeći kroz prirodu uz rijeke Muru i Dravu.

14:30h
0
Brdsko-biciklistički maraton
Foto: Ivan Brkić

Jedan od odobrenih Interreg projekata u koji je uključen Grad Ludbreg jest i Mura Happy Bike. Ukupna vrijednost projekta je 7 893 853 kuna, a udio Grada Ludbrega je 1 103 636 kuna.

Vodeći partner je Grad Letenye dok su partneri Grad Ludbreg i Županijska uprava za ceste Varaždinske županije. Ovih je dana održan sastanak projektnih partnera.

– Biciklistička staza Grada Ludbrega obuhvaća i dio susjedne Općine Sveti Đurđ i prolazi kroz naselja Hrženica, Poljanec, Vinogradi Ludbreški, Globočec, Ludbreg, Selnik, Sveti Đurđ te završava ponovo u naselju Hrženica, na granici s Međimurskom županijom gdje se spaja s rutom Grada Preloga. Izgradnja biciklističke staze predviđena je na dionicama županijskih cesta u Poljancu te između Selnika i Obrankovca. Odmorišta s potrebnom opremom za bicikliste nalazit će se uzduž rute i to u naseljima Sveti Đurđ, Selnik i Ludbreg, a u Ludbregu je predviđena izgradnja suvremenog parkirališta za bicikle na kojem će turisti, ali i građani, moći ostaviti svoje bicikle na sigurnoj lokaciji – rekao je gradonačelnik Bilić.

Projekt uključuje izgradnju biciklističke staze koja povezuje partnerska naselja, prolazeći kroz prirodu uz rijeke Muru i Dravu. Prvi je preduvjet izgradnja infrastrukture na dijelovima staze koji nedostaju pa je tako predviđena izgradnja biciklističkih staza, odmorišta i info točaka na kojima će turisti moći dobiti potrebne informacije i usluge.

Posebna pažnja posvećena je očuvanju okoliša, aktivnom turizmu i uvođenju inovativnih komunikacijskih alata. Zbog tendencije porasta broja ciklo turista na predmetnom području zadnjih godina, cilj ovih investicija je osigurati potrebnu infrastrukturu kao preduvjet stvaranja novih turističkih atrakcija i sadržaja te potaknuti lokalno gospodarstvo i zapošljavanje.

čitam...
Loading...