Za dovršetak izgradnje sportske dvorane Koprivnica se zadužila za 10 milijuna kuna

17:28h
0
Koprivnica se zbog školske sportske dvorane zadužila za deset milijuna kuna. Snimio: Marijan Sušenj

Gradsko poduzeće «Koprivnica sport» zadužit će se za 9,9 milijuna kuna kako bi se mogla do kraja isfinancirati izgradnja sportske dvorane pored Osnovne škole A. N. Gostovinski.

To je traženje prošlo na današnjoj sjednici gradskog Vijeća, a gradonačelnik Zvonimir Mršić je za kredit kazao da je bio unaprijed planiran te da će biti realiziran takoreći nakon građevinskih radova.

– Kredit je nužan za plaćanje građevinskih radova i kupovinu većeg dijela opreme, a dio tog novca iskoristit će se i za održavanje sportskih objekata tijekom 2010. godine – objasnio je koprivnički gradonačelnik.

Prva rata kredita na naplatu dolazi za godinu dana, rok otplate je sedam godina, kamata koju će grad plačati 5,95% (efektivna kamatna stopa, odnosno prava kamata je 7,73%), a kredit ulazi u ukupan iznos za koji se Grad Koprivnica smije zadužiti.