koprivničko socijalno vijeće

Za socijalno zbrinjavanje građana odobreno 37.757 kuna

09:13h
0
Pučka kuhinja // Foto: Matija Gudlin
Pučka kuhinja // Foto: Matija Gudlin

Od pristiglih 46 zahtjeva, odobreno je njih 44, pri čemu je 33.901,65 kuna namijenjeno za troškove stanovanja, 1365 kuna za prehranu u pučkoj kuhinji te 2491 kuna za troškove odgoja i obrazovanja.

Vesna Želježnjak, koprivnička gradonačelnica, na prijedlog Socijalnog vijeća, nedavno je odobrila da se iz prošlogodišnjeg gradskog proračuna izdvoji 37.757,65 kuna za socijalno zbrinjavanje građana s područja grada.


Od pristiglih 46 zahtjeva, odobreno je njih 44, pri čemu je 33.901,65 kuna namijenjeno za troškove stanovanja, 1365 kuna za prehranu u pučkoj kuhinji te 2491 kuna za troškove odgoja i obrazovanja.

Socijalno vijeće osnovano je s ciljem da razmatra i odlučuje o pojedinim zahtjevima građana koji se nalaze u stanju socijalno-zaštitne potrebe u svrhu njihova socijalnog zbrinjavanja.

Jednokratna pomoć može se odobriti obitelji ili samcu koji imaju prebivalište na području grada koji nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti podmiriti osnovne životne potrebe poput troškova stanovanja, nabave namirnica i higijenskih potrepština, lijekova, troškova u vezi rođenja i školovanja djeteta ili smrti člana obitelji.

 

čitam...