Zaključak o dodjeli studentskih stipendija grada Koprivnice

11:43h
0
studenti
Potiče se obrazovanje u deficitarnih struka // Foto: arhiva

Gradonačelnik grada Koprivnice danas, 01. prosinca odobrio je ukupno 134 studentskih stipendija po provedenom javnom natječaju tijekom druge polovice rujna i prve polovice listopada ove godine, te provedenom postupku utvrđivanja liste reda prvenstva od strane Povjerenstva za stipendiranje studenata i učenika Grada Koprivnice u studenom 2010. godine. 

Zaključkom o dodjeli studentskih stipendija Grada Koprivnice za akademsku godinu 2010/2011. utvrđena utvrđena je lista reda prvenstva, prema kojoj je odobreno 128 stipendija studentima preddiplomskog studija (kandidatima sa osvojenih najmanje 50 bodova) i 6 stipendija studentima dimplomskog studija (svim kandidatima diplomskog studija budući da su postigli najmanje 90 bodova), od ukupno 159 kanditata – sudionika javnog natječaja. Zaključak i lista reda prvenstva dana je na uvid na web stranici Grada Koprivnice.