Zaposlenima u Županiji 8% manje plaće

14:08h
0
zupanija-zastava

Zaposleni u koprivničko-križevačkoj županijskoj upravi, njih 72-oje, imat će 8% manju plaću nego lani. Razlog je zakonska odredba o ograničenju mase plaća, odnosno taj iznos za sve zaposlenike ne smije prelaziti 20% izvornih prihoda, objasnio je župan Darko Koren:

Nakon financijskog obračuna za 2010. godinu, koja je temelj za izračuna te mase plaća, taj izračun je pokazao da mi moramo masu smanjiti za 8%. Znači ili smanjiti broj zaposlenika, što je u ovom trenutku nemoguće, ili smanjiti tu masu. 

Kreće li se ukupna masa plaća u zakonom predviđenom okviru provjerit će se pred kraj godine, jer bi se mogli pojaviti novi prihodi, ali isto tako moguće je da dotok novca od poreza, što je izvorni prihod, bude manji od planiranog. 

Dakle, na jesen, negdje 9., 10. mjesec, postojat će potreba za usklađenjem te mase. 

Stoga se sada ne može reći hoće li zaposlenicima županijske uprave plaće cijele godine biti na ovoj, 8% manjoj razini nego lani, ili će im kraj godine donijeti još neke promjene.

tekst: Radio Drava