briga za okoliš

Završena je izgradnja reciklažnog dvorišta u Kloštru Podravskom koje u svibnju kreće s radom

Uporabna dozvola ishođena je 11. veljače 2021., a pravomoćna od 12. veljače 2021. Trećeg ožujka, dakle danas, održan je završni događaj projekta.

17:00h
0
Foto: Općina Kloštar Podravski
Foto: Općina Kloštar Podravski

Uspješno je završen projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta u Kloštru Podravskom. Projekt je proveden sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., a ugovor je sklopljen 28. veljače 2019.

Reciklažno dvorište je posebno opremljen prostor za odvojeno sakupljanje otpada iz kućanstava u kojem će mještani Općine Kloštar Podravski moći odložiti papir, katron, streč foliju, plastičnu i staklenu ambalažu, te sve vrste elektroničkog otpada. Izgrađeno je u Industrijskoj zoni Istok koja se nalazi uz prometnicu koja vodi u smjeru Pitomače.

Razdoblje provedbe projekta je od 14. siječnja 2019. – 31. ožujka 2021. godine. Ukupna vrijednost projekta je 6.260.764,24 kn od čega prihvatljivi troškovi iznose 5.507.951,74 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 4.500.000,00 kn, što čini 81,7% prihvatljivih troškova. Ostatak sredstava, u iznosu od 18,30% vlastitog udjela prihvatljivih troškova i trošak neprihvatljivih troškova, osiguran je iz proračuna Općine Kloštar Podravski, 30% ostatka sredstava osigurala je Koprivničko- križevačka županija iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu.

Uporabna dozvola ishođena je 11. veljače 2021., a pravomoćna od 12. veljače 2021. Trećeg ožujka, dakle danas, održan je završni događaj projekta.

Reciklažno dvorište započet će s radom u svibnju 2021. godine, te će javnost pravovremeno biti obaviještena o radnom vremenu reciklažnog dvorišta putem web stranice Općine Kloštar Podravski te ostalih medija. U reciklažnom dvorištu zaprimat će se i privremeno skladištiti sakupljene vrste otpada sukladno Dodatku IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom.

Provedbom projekta ostvareni su ciljevi projekta: izgradnja reciklažnog dvorišta Kloštar Podravski provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Kloštar Podravski.

Foto: Kloštar Podravski
Foto: Općina Kloštar Podravski
Foto: Općina Kloštar Podravski
Foto: Općina Kloštar Podravski
Foto: Općina Kloštar Podravski