PREDSTAVLJENI REZULTATI

Završio projekt “Siguran korak” zahvaljujući kojem je 26 slijepih osoba 2,5 godine imalo pomoć videće osobe

Tijekom 30 mjeseci provedbe projekta, videći pratitelj je proveo ukupno 3.232 sata direktnog rada sa korisnicima pružajući im uslugu pratnje i prijevoza tijekom izvršavanja određenih aktivnosti.

14:08h
0

Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije održala je završnu tiskovnu konferenciju na kojoj je predstavljen projekt „Siguran korak“, tj. rezultati i ciljevi koji su postignuti njegovom provedbom.

Projektom „Siguran korak“ osiguravao se nastavak pružanja usluge videće pratnje za
članove Udruge.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni
program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II, u ukupnom iznosu od 434.146,25 kuna, a provodio se 30 mjeseci, od 20. travnja 2019. do 20. listopada 2021. godine.

Projekt se provodio na području Koprivničko-križevačke županije, a usluga videće pratnje
bila je na raspolaganju članovima Udruge starijim od 18 godina, za njih 26.
Od toga je 11 muškaraca i 15 žena, a 11 korisnika je iz gradova te 15 iz ruralnih područja
naše županije.

Uslugu videćeg pratitelja obavljala je gospođa Ljiljana Šandor koja je dugogodišnja
zaposlenica Udruge, osposobljena za rad sa slijepim osobama.

Pružanje usluge videćeg pratitelja za slijepe osobe koje nisu u mogućnosti samostalno
obavljati svakodnevne aktivnosti u zajednici, imala je za cilj zadovoljenje njihovih osnovnih ljudskih potreba i prava, povećanje razine osobnog zadovoljstva, veću mobilnost i vidljivost te jačanje socijalnog uključivanja u život lokalne zajednice, kao i rad Udruge.

Usluge koje je pružao videći pratitelj:
• Pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima (odlazak k liječniku,
stomatologu, trgovinu, poštu, banku, Centar za socijalnu skrb, kulturno-socijalne
institucije)
• Pomoć pri obavljanju administrativnih poslova
• Pomoć pri čitanju i pisanju (pisama, uputnica, doznaka, nalaza, recepata, uputa za
korištenje i slično)
• Pomoć pri nabavi namirnica, odjeće, obuće
• Pomoć pri snalaženju na javnim mjestima
• Pomoć pri snalaženju u vlastitom domu i bližoj okolini
• Obuka za korištenje tiflotehničkih pomagala
• Poboljšanje komunikacijskih i socijalnih vještina

Tijekom 30 mjeseci provedbe projekta, videći pratitelj je proveo ukupno 3.232 sata direktnog rada sa korisnicima pružajući im uslugu pratnje i prijevoza tijekom izvršavanja određenih aktivnosti.

Kroz provedbu projekta prijeđeno je ukupno 40.066 kilometara u svrhu pružanja usluge
prijevoza i pratnje korisnicima kako bi što samostalnije obavljali svakodnevne aktivnosti.

1.368 sati utrošeno je na administrativni rad videćeg pratitelja u Udruzi vezano uz provedbu projektnih aktivnosti, koordinaciju s voditeljem projekta, definiranjem korisnika i kontrolu provedbe projekta.

Rezultati i ciljevi projekta su u potpunosti ostvareni, što se vidi i kroz odrađeni broj sati s
korisnicima koji su sudjelovanjem u ovom projektu povećali svoju samostalnost i mobilnost te zahvaljujući usluzi videćeg pratitelja bili uključeni u različite aktivnosti Udruge, ali i lokalne zajednice što je povećao njihovo osobno zadovoljstvo i kvalitetu života.