kulturni događaj

Zbirku poezije Životni put Josip Žagar predstavio u Molvama

Uz predstavljanje zbirke poezije, Josip Žagar priredio je i izložbu svojih skulptura.

11:46h
0
Foto: Općina Molve

Josip Žagar svoju zbirku poezije pod nazivom Životni put predstavio je Molvarčanima.

Načelnik Zdravko Ivančan te predstavnica Hrvatskih šuma – Uprave šuma Podružnice Koprivnica i predsjednica Hrvatskog šumarskog društva – ogranak Koprivnica Marina Juratović na početku su pozdravili sve prisutne.

Zbirku je predstavio urednik Zvonimir Ištvan, a stihove su kazivali sam autor i Sonja Rukavina iz Šumarskog društva Koprivnica.

Nakladnik je Općina Molve, a tiskana je u 300 primjeraka. Izdavanje zbirke financijski su pomogli Općina Molve, Hrvatske šume – Uprava šuma Podružnice Koprivnica te Hrvatsko šumarsko društvo – ogranak Koprivnica.

Uz predstavljanje zbirke poezije, Josip Žagar priredio je i izložbu svojih skulptura.

Predgovor poetskim zapisima napisala je književnica Maja Kušenić Gjerek, a kritički osvrt na Žagarove skulpture dao je profesor Pero Markić.

Foto: Općina Molve
Foto: Općina Molve
Foto: Općina Molve