Gospodarska komora Koprivnica

Željko Pecak izabran za predsjednika Strukovne grupacije građevinske industrije, projektanata i arhitekata

Želimo bolju suradnju s kreatorima gospodarskih politika i organizacijom prezentacija o uporabi novih materijala i tehnologija u građevinarstvu te raditi na promicanju i ispunjenju razvojnih ciljeva građevinarstva, poručio je novi predsjednik.

11:47h
0
Željko Pecak // Foto: HGK Koprivnica

Član Uprave Lasselsberger-Knaufa Željko Pecak u četvrtak je izabran za predsjednika Strukovne grupacije građevinske industrije, projektanata i arhitekata HGK Županijske komore Koprivnica na sjednici u Križevcima, dok je za zamjenika izabran Zoran Švenda, direktor i vlasnik Švenda građenja.

– Vjerujem da ćemo djelovanjem kroz Strukovnu grupaciju pri koprivničkoj Komori imati bolju suradnju s kreatorima gospodarskih politika i organizacijom prezentacija o uporabi novih materijala i tehnologija u građevinarstvu te raditi na promicanju i ispunjenju razvojnih ciljeva građevinarstva – poručio je novi predsjednik, istaknuvši kako će se maksimalno angažirati i dati na raspolaganje kolegama, članovima u unapređenju rada Strukovne grupacije.

Darko Jambreković iz Radnika d.d. predstavio je nacrt prijedloga Posebnih uzanci u građenju, kao predstavnik Radne skupine za izradu nacrta PUG-a. Posebne uzance uređuju odnos između naručitelja i izvođača u obavljanju građevinskih radova koje utječu na građenje.

Jambrekovć je predstavio bitne odrednice nacrta kao što su opći pregled nacrta prijedloga novoga PUG-a, stručni nadzor građenja, naknadni i nepredviđeni radovi/ugovoreni radovi, ugovorna kazna/penali, primopredaja/tehnički pregled i okončani obračun/okončana situacija.

HGK i HUP ovlašteni su Zakonom o gradnji utvrditi i objaviti posebne uzance u građenju, koje se primjenjuju u skladu s posebnim propisima o obveznim odnosima.

čitam...
Loading...