Žene su žrtve nasilja u čak 80 posto slučajeva // Maltretiraju ih bračni i bivši partneri

12:56h
0
Ilustracija

U povodu Međunarodnog dana žena, Maja Vrbek, policijska službenica Ureda načelnika koprivničke policije, osvrnula se na žene kao žrtve obiteljskog nasilja.


– Žene su žrtve nasilja u otprilike 70 do 80 posto zabilježenih slučajeva obiteljskog nasilja i to najčešće od strane bračnih, izvanbračnih partnera te bivših partnera, a sve se više priča i o nasilju u vezama među mladim ljudima – napomenula je ona.

Naglasila je kako su djeca koja su svjedoci nasilja u obitelji rizična skupina za pojavu niza emocionalnih problema i problema u ponašanju. Od 2010. godine provodi se nacionalni projekt Živim život bez nasilja, s ciljem podizanja razine svijesti i senzibiliziranja društvenih struktura o potrebi prijave svih oblika obiteljskog nasilja. Vrbek je istaknula da današnji propisi puno bolje štite ženu od nasilja, nego je to bio slučaj u prošlosti, a postoje posebno osposobljeni policijski službenici za borbu protiv nasilja nad ženama.

– Vrlo je važno da žrtve nasilja shvate da nisu one odgovorne za nasilničko ponašanje svoga partnera – kazuje M. Vrbek.

Naglašeno je kako su osnovane brojne nevladine udruge kako bi pružale podršku ženama koje se aktivno zalažu protiv svih oblika diskriminacije, provode prevenciju nasilja i promiču interdisciplinarna istraživanja o rasprostranjenosti nasilja. Također, nevladine udruge pružaju psihološku pomoć ženama, osiguravaju njihov smještaj u sigurnu kuću, pružaju im besplatnu pravnu pomoć te im nude savjetodavnu pomoć i podršku.

čitam...