Županija, Grad Koprivnica i općine zajedno u izgradnju širokopojasne internet infrastrukture

17:16h
0
Detalj s potpisivanja sporazuma u prostorijama Županije // Foto: www.kckzz.hr

U utorak, 31. ožujka u sjedištu Županije potpisan je Sporazum o suradnji u projektu izgradnje širokopojasne infrastrukture za pristup Internetu po programu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, za područje Grada Koprivnice i općina Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja i Sokolovac.


Sporazum su potpisali župan Darko Koren i predstavnici jedinica lokalne samouprave, a sastanku su prisustvovali i zamjenici župana Darko Sobota i Ivan Pal sa suradnicima. Potpisivanje Sporazuma župan je istaknuo kao nužan proces za sveukupan razvoj društvene zajednice te će se na taj način stvoriti preduvjet za realizaciju e-usluga građanima i gospodarskim subjektima kao i uključivanje građana u informacijsku zajednicu.

Ovim Sporazumom jedinice lokalne samouprave (JLS) kao nositelji provedbe Projekta i budući vlasnici širokopojasne infrastrukture za pristup Internetu, povjeravaju Koprivničko-križevačkoj županiji vođenje postupka nabave studije izvodljivosti projekta u okviru predpristupnih aktivnosti. Studija će služiti kao temeljna dokumentacija za izradu projektne dokumentacije i prikazati analizu potreba i mogućnosti provedbe Projekta.

Županija se obvezuje provesti postupak nabave konzultantskih usluga za potrebe provedbe projekta u ime i za račun JLS, sukladno zakonu i općim aktima o javnoj nabavi na način da se za područje svake JLS dobije posebna studija izvodljivosti.

Izvor: www.kckzz.hr 

čitam...