Odbor za zaštitu okoliša

Županije i Centri za gospodarenja otpadom Dobroviću odgovorili kako rad Centara nije protivan kružnom gospodarstvu

14:11h
0
Slaven Dobrović // Foto: Matija Gudlin

Tematskoj sjednici prisustvovali su i župan Darko Koren te direktor RCGO Piškornica Mladen Jozinović, ujedno i voditelj Grupacije centara za gospodarenje otpadom pri HGK.

Na tematskoj sjednici Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora, koja je u četvrtak održana u Saboru, u sklopu javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, ministar zaštite okoliša Slaven Dobrović i načelnica Sektora za održivo gospodarenje otpadom Sanja Radović Josić, predstavili su Nacrt Plana gospodarenja otpadom od 2016. do 2020. godine.

Tematskoj sjednici prisustvovali su i župan Darko Koren te direktor RCGO Piškornica Mladen Jozinović, ujedno i voditelj Grupacije centara za gospodarenje otpadom pri HGK.

Plan se temelji na kružnom gospodarstvu koje će omogućiti razvoj industrije recikliranja i generiranja novih zelenih radnih mjesta, a poseban naglasak stavljen je na poštivanje hijerarhije gospodarenja otpadom. Pritom su u prvom planu sprječavanje nastanka otpada, ponovna uporaba, recikliranje i kompostiranje.

Okosnica novog sustava gospodarenja otpadom su reciklažni centri sa sortirnicama i kompostištima u kojima bi se odvojeno prikupljeni otpad pripremio za recikliranje.

U središtu rasprave našlo se pitanje Centra za gospodarenje otpadom, kratak rok za provedbu plana obustave odlaganja otpada na neusklađenim odlagalištima do 2018., problem ilegalnih odlagališta te kratki rokovi za pripremu projektne dokumentacije za povlačenje sredstava iz europskih fondova.

Po pitanju Plana, Dobrović je istaknuo se tranzicija sustava za gospodarenje otpadom mora uskladiti s europskim politikama odnosno kružnim gospodrastvom, za što su odgovorne jedinice lokalne samouprave.

Također, najavio je kako će Centri za gospodarenje otpadom biti usklađeni sa studijama izvodljivosti odnosno s konceptom koji je zacrtan Planom, te će se poštivati hijerarhija gospodarenja otpadom.

Predstavnici Hrvatske zajednice županija i Grupacije centara za gospodarenje otpadom, zaključili su sa stavom da centri za gospodarenje otpadom, iako u nezavidnoj situaciji zbog predviđenih rokova, nisu u suprotnosti s kružnim gospodarstvom. Isto tako, da se mora u obzir uzeti dugogodišnji angažman i značajna sredstva uložena u pripremu projekata, prostorno-planske dokumentacije, rješavanje imovinskopravnih pitanja i studija utjecaja na okoliš.

čitam...