Sezona požara

Županijska vatrogasna zajednica upozorava na povećanu opasnost požara i prevenciju

Do sada je na području Županije zabilježeno 59 požara otvorenog prostora, od čega 6 požara na poljoprivrednim površinama uzrokovanih spaljivanjem otpada nakon žetvenih radova, na sreću bez većih štetnih posljedica.

09:41h
0
Foto: Matija Gudlin

U tijeku je žetvena sezona, a s obzirom na izuzetno sušni period i prognoze meteorologa da će takvi uvjeti potrajati i u narednom periodu, moguće je očekivati požare otvorenog prostora na većim površinama.

U vrijeme žetvenih radova, svake godine određeni broj neodgovornih pojedinaca pribjegava metodi spaljivanja slame i strništa, kao i drugog otpadnog materijala biljnoga porijekla.

Do sada je na području Županije zabilježeno 59 požara otvorenog prostora, od čega 6 požara na poljoprivrednim površinama uzrokovanih spaljivanjem otpada nakon žetvenih radova, na sreću bez većih štetnih posljedica.

Ovim putem skrećemo pozornost na pridržavanje propisanih odredaba Zakona o zaštiti od požara, Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o šumama te općinskih i gradskih odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla.

Zabranjeno je spaljivanje biljnog otpada i trave noću, za vrijeme jakog vjetra te u blizini šuma i objekata podložnih zapaljenu.

Zemljište na kojem se vrši spaljivanje potrebno je izolirati pet do 10 metara od ostalih površina na kojima se nalaze poljoprivredne kulture i građevine podložne zapaljenju.

U neposrednoj blizini šume, na udaljenosti 200 metara od šume može se ložiti vatra na mjestima i uz poduzimanje mjera opreza koje odredi pravna osoba koja gospodari šumom i šumskim zemljištem.

Osoba koja vrši spaljivanje mora biti punoljetna i ne smije napustiti mjesto spaljivanja dok vatra nije u potpunosti ugašena.

U slučaju nekontroliranog širenja vatre potrebno je odmah izvijestiti vatrogasce, policiju ili županijski centar 112 te započeti s gašenjem.

Zakonom o zaštiti od požara za nepridržavanje gore navedenih mjera propisana je novčana kazna za fizičku osobu u iznosu od 15 000 do 150 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana ako se radi o namjernom izazivanju požara, odnosno novčana kazna od 2 000 do 15 000 kuna ako se radi o nehajnom izazivanju požara.

Novčanom kaznom u iznosu od 15 000 do 150 000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja propustom izazove požar te novčanom kaznom u iznosu od 2 000 do 15 000 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Također, općinskim i gradskim odlukama propisane su novčane kazne za pravne osobe u iznosu do 2 000 kuna, kao i za odgovorne osobe u pravnoj osobi do 500 kuna, a za fizičke osobe do 200 kuna.

Građani i poljoprivrednici, pridržavajte se odredaba Zakona o zaštiti od požara, Zakona o šumama te općinskih i gradskih odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla.

Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, noću ili za vrijeme jakog vjetra, ne ostavljajte vatru bez nadzora i ne uništavajte prirodu i okoliš jer vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.