Impressum

Glavna urednica epodravina.hr:
Kristina Kos // kristina.kos@epodravina.hr

Zamjenik urednika:
Jurica Karan // jurica.karan@epodravina.hr

Novinari / suradnici:
Tihana Grašić // tihana.grasic@epodravina.hr
Matija Gudlin // matija.gudlin@epodravina.hr
Helena Jošt // helena.jost@epodravina.hr
Mateo Alečković //mateo.aleckovic@epodravina.hr
Dražen Sačer // drazen.sacer1@kc.t-com.hr
Goran Šafarek // safarek@visionexpander.com
Hrvoje Petrić // hrvoje.petric@ffzg.hr
Mirko Hanžeković

Tehnička podrška:
Mario Kos // info@kosinus.hr
Irena Sabolović // irena.sabolovic@kosinus.hr
Matija Gudlin // matija.gudlin@kosinus.hr

Šaljite nam informacije, vijesti, pohvale, kritike
i fotografije na adresu: redakcija@epodravina.hr

Kontakt telefon / marketing:
tel. 048 / 626-846
fax 048 / 492-270
marketing@epodravina.hr

Nakladnik:
KOSINUS promidžba i usluge, vl. Mario Kos
Ivana Generalića 3/1
48000 KOPRIVNICA
OIB: 38945119308
MBO: 91797276
Broj obrtnice: 06010001469
ŽR: 2500009-1101370329 (Hypo), 2360000-1101609752 (Zaba)

ISSN: 1847-4160