Donesene sve točke dnevnog reda

Novi saziv Općinskog vijeća Pitomače održao prvu sjednicu

Tako su izabrani članovi Odbora za statutarno-pravna pitanja, mjesnu samoupravu, dodjelu javnih priznanja i procjenu šteta od elementarnih nepogoda, a imenovane su i osobe ovlaštene za potpisivanje financijske dokumentacije Općine Pitomača i njenih proračunskih korisnika.

11:31h
0
Foto: pitomaca.hr

U četvrtak u općinskoj vijećnici održana je 1. sjednica novog saziva Općinskog vijeća Općine Pitomača, a prisutni su vijećnici, pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Rikarda Bakana, donijeli sve predložene točke dnevnog reda.

Tako su izabrani članovi Odbora za statutarno-pravna pitanja, mjesnu samoupravu, dodjelu javnih priznanja i procjenu šteta od elementarnih nepogoda, a imenovane su i osobe ovlaštene za potpisivanje financijske dokumentacije Općine Pitomača i njenih proračunskih korisnika.

Općinski vijećnici potvrdili su dosadašnje visine naknada za svoj rad, kao i rad i zamjenika općinskog načelnika (volontera). Na temelju provedenih javnih natječaja dali su svoju suglasnost na odabire najpovoljnijih ponuditelja za izvođenje završnih radova (ulazni hall sa pratećim prostorijama) na rekonstrukciji Doma kulture (Trgovačko fasaderski obrt Duga vl. Tihomir Živko, Pitomača, 377.228,75 kuna), proširenju postojeće javne rasvjete u Ulici Petra Preradovića u Pitomači (Elektro-instalacije Štefanić vl. Zlatko Štefanić, Pitomača, 159.700,00 kuna), kao i izvođenje radova na energetskoj obnovi društvenog doma u Starom Gracu (Promet građenje d.o.o. Požega, 781.195,35 kuna).

Foto: pitomaca.hr

Za sve ove investicije osigurano je sufinanciranje od strane nadležnih ministarstava (Ministarstvo kulture, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU) i trebaju se završiti do kraja kalendarske godine kako bi se povukla odobrena financijska sredstva.

Na sjednici je usvojen Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Pitomača, Odluka o minimalnim mjerilima za određivanje ekonomske cijene smještaja djece i visinu roditeljskih uplata za ostvarivanje redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Potočnica, kao i Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području općine Pitomača za 2017. godinu.

Sukladno zakonskoj obvezi, a uslijed isteka mandata dosadašnjem sazivu Savjeta mladih Općine Pitomača, Općinski su vijećnici donijeli i odluku o objavi javnog poziva za isticanje kandidature za izbor novog sastava općinskog Savjeta mladih.

čitam...