535 tisuća kuna za nabavu lož ulja za osnovne škole

12:00h
0
Pristigla je samo jedna ponuda / Foto: kckzz.hr

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije je u petak 13. siječnja održano javno otvaranje ponuda za nabavu lož ulja za osnovne škole na području Županije.

Na nadmetanje je pristigla jedna ponuda, a po otvaranju ponuda ovlašteni predstavnici naručitelja izvršili su pregled i ocjenu ponude, te predložili donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

Podaci o odabranom ponuditelju tajni su do konačnosti odluke o odabiru, a ovim postupkom objedinjene nabave nabavit će se lož ulje za OŠ Kalnik, OŠ Andrije Palmovića Rasinja, OŠ Sveti Petar Orehovec i OŠ Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka.

Za ovu namjenu Županija ove godine planira izdvojiti do 535 tisuća kuna, a u 2012. planirana potrošnja je oko 76.200 litara lož ulja

Komentiranjem prihvaćate naše Uvjete korištenja, komentiranja i zaštite privatnosti!