Djelatnosti koprivničke Zimske službe odvijaju se prema planu

11:17h
0
Foto: www.kckzz.hr

Djelatnosti Zimske službe na području Grada Koprivnice odvijaju se prema Planu kojim se predviđa skup mjera i postupaka potrebnih za omogućavanje prohodnosti cesta i sigurnog prometovanja u zimskim uvjetima.

U Gradu Koprivnici postoje tri prioriteta čišćenja nerazvrstanih cesta. U 1. prioritet spadaju glavne gradske prometnice, prilazi bolnici, policiji, vatrogascima, školama, s pripadajućim stazama te se za navedene prometnice prohodnost osigurava od 5 do 22 sata. U 2. i 3. prioritet razvrstane su ostale prometnice ovisno o svom položaju i važnosti, te se za navedene prometnice prohodnost osigurava od 5 sati u jutro za 2. prioritet i od 7. sati u jutro za 3. prioritet, pa sve do 20 sati navečer.

Za navedeno je potrebno objasniti dvije stvari da bi se shvatio princip rada zimske službe.

Prema pravilnicima donesenima na nivou države kao prohodna cesta računa se cesta koja za prvi prioritet na sebi ima pet centimetara napadalog snijega, a za drugi i treći prioritet to iznosi 10 centimetara napadalog snijega.

Druga stvar je ta da, iako su spomenuta vremena kada se po prioritetima osigurava prohodnost, opet prema pravilnicima na nivou države je određeno da se prohodnost mora osigurati u periodu od 5 sati i to tek nakon prestanka padalina.

Iz navedenog proizlazi da ralice izlaze tek kada napada minimalno pet centimetara snijega. Iako u zakonu piše da se treba izlaziti van tek po prestanku padalina, zimska služba Grada Koprivnice izlazi kada se procijeni da je potreban početak čišćenja snijega, odnosno ne čeka se prestanak padalina.

Ceste, nogostupi i pješačko-biciklističke staze koje su u nadležnosti grada, bez obzira na stupanj prioriteta, čiste se prvenstveno radi osiguranja prohodnosti, što podrazumijeva da se potpuno čišćenje, do “crnog” u otežanim uvjetima i za vrijeme trajanja padalina ne predviđa.

Što se tiče pješačkih površina prohodnost je osigurana ako visina napadalog snijega ne prelazi pet centimetara pa je promet pješaka moguć uz vlastiti oprez  kretanja.

Prohodnost biciklističkih površina ne osigurava se u trajanju zimskih uvjeta iz razloga jer ni bicikli ni slična vozila koja se kreću po biciklističkim površinama ne mogu biti adekvatno opremljeni za vožnju po snijegu odnosno vožnju u zimskim uvjetima.

U razdoblju izvanredno jakih snježnih padalina, kod snježnih mećava i zapuha, ledene kiše i poledica odnosno zaleđene ceste, prohodnost neće biti osigurana u vremenskom periodu predviđenom planom, ako ju nije moguće osigurati sa raspoloživim tehničkim sredstvima i kapacitetima.

Planom zimske službe obuhvaćene su javne površine pod upravljanjem Koprivničkih cesta, odnosno 208 kilometara nerazvrstanih cesta, 98 kilometara pješačkih i pješačko-biciklističkih staza, te javna parkirališta koja nisu dana u koncesiju.

Radove čišćenja snijega obavlja tvrtka Koming čiji je način rada definiran kroz stupnjeve pripravnosti, a čija razina ovisi o jačini padalina te o prioritetima prometnica. Nadzor nad izvođenjem radova čišćenja snijega provode djelatnici Koprivničkih cesta.

Koming raspolaže sa pet kamiona s ralicom i posipačem, četiri utovarivača, kamionom s posipačem, dva traktora s ralicom i posipačem te dva gredera.

Mole se građani da ispred svojih kuća, zgrada, lokala i objekta počiste snijeg i da ne ostavljaju vozila  na cestama ili na stazama, kako bi ralice nesmetano mogle počistiti snijeg, jer se nerijetko dogodi da nemarni građani ostave vozila na cesti, pa je ralica ili u nemogućnosti proći ili mora usporiti i zaobilaziti vozila, a ralice da bi dobro čistile moraju imati određenu brzinu kretanja, za što je potrebna cesta bez zapreka.

Poslove nadzora obavljaju:

Koprivničke ceste d.o.o.
Hrvoje Kuzmić, mob 098/934-9319
Hrvoje Kancelak, mob 099/2693047

komunalni redar Ivan Mikor, mob 098/249-289
komunalni redar Dražen Habek, mob 098/952-5137
prometni redar Igor Strnad, mob 098/952-5117

KOMPLETAN POPIS ULICA