HVALE VRIJEDNO

Đurđevac prijavio projekt razvoja Širokopojasnog interneta za područuje đurđevačke Podravine

Razvoj širokopojasnog interneta povećati će brzinu interneta što je ključni faktor za unapređenje usluga sustava zdravstva, obrazovanja, znanosti, istraživanja i razvoja, kulture, svih vrsta pružanja usluga na daljinu, te je preduvjet za uključenje građana u informacijsko društvo.

09:00h
0
Foto: Grad Đurđevac

Grad Đurđevac kao nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području đurđevačke Podravine – za Grad Đurđevac, Općinu Virje, Općinu Novo Virje, Općinu Podravske Sesvete, Općinu Kloštar Podravski, Općinu Kalinovac, Općinu Molve i Općinu Ferdinandovac prijavio je projekt na iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira.

Projekt se provodi u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP). Na đurđevačkom području postoji 7.334 kućanstva koja nisu pokrivena komercijalnim interesom.

Vrijednost investicije ovisi o odabranim tehnologijama, a financirat će se po modelu A, gdje se u slijedećom razdoblju od strane MRRFEU vrednuju Planovi razvoja širokopojasnog razvoja interneta te Ministarstvo raspisuje ograničeni javni poziv gdje traži zainteresiranog operatera koji bi financirao udio u odnosu na razliku od EU financiranja, umjesto JLS-a.

U šest mogućih tehnoloških rješenja vrijednost investicije se kreću od 25 mil. kuna do 76 mil. Projekt je pokrenut još 2015. godine, a sada se nalazi u završnoj fazi.

Širokopojasni internet je infrastruktura 21. stoljeća koja omogućava razvoj poduzetničkih zona, poduzetništva i obrtništva, omogućuje zapošljavanje i zdravu konkurenciju. Razvoj širokopojasnog interneta povećati će brzinu interneta što je ključni faktor za unapređenje usluga sustava zdravstva, obrazovanja, znanosti, istraživanja i razvoja, kulture, svih vrsta pružanja usluga na daljinu, te je preduvjet za uključenje građana u informacijsko društvo. Grad Đurđevac će kao nositelj provedbe projekta za područje đurđevačke Podravine aplicirati na natječaje resornih ministarstava, a kasnije i prema fondovima EU.

čitam...
Loading...