SUFINANCIRANJE IZGRADNJE

Đurđevčani sve više odvajaju otpad, prijavljen projekt sortirnice odvojeno prikupljenog otpada

Također, u sklopu projekta će se provesti aktivnosti kojima će se postići povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju, ponovnoj uporabi otpada te o održivom gospodarenju otpadom, kroz izradu, tisak i distribuciju brošura.

10:19h
0
Foto: Ivan Brkić

Grad Đurđevac prijavio je projekt kojim će se sufinancirati izgradnja i opremanje postrojenja za gospodarenje otpadom namijenjenog razvrstavanju, mehaničkoj obradi i skladištenju odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (sortirnica).

Tijekom 36 mjeseci odradit će se nabava usluge izgradnje i izgradnje objekta, nabava usluge opremanja i opremanje objekta postrojenja sortirnice, upravljanje projektom te informiranje i vidljivosti.

– Izgradnjom navedenog objekta, direktno će se pridonijeti povećanju stope recikliranja odvojeno prikupljenog otpada, stvorit će se uvjeti za povećanje količina odvojeno prikupljenog otpada koji je pogodan za recikliranje te će se u prvoj punoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole ostvariti 620 tona navedenog otpada. Postrojenje će biti smješteno na lokaciji postojećeg odlagališta komunalnog otpada Peski. Sortirnica predstavlja još jedan korak u cjelovitom rješavanju problematike gospodarenja otpadom u gradu Đurđevcu – rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Također, u sklopu projekta će se provesti aktivnosti kojima će se postići povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju, ponovnoj uporabi otpada te o održivom gospodarenju otpadom, kroz izradu, tisak i distribuciju brošura.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.348.805,54 kuna od čega bespovratna sredstva Europske unije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iznose 4.546.484,70 kuna, a Grad Đurđevac će financirati ostatak u iznosu 802.320,84 kuna.

čitam...